Varlık dergisinde bu ay: “Kentsel ve Kültürel Dönüşüm” (Mart 2018)

Yorum bırakın

Bu ay Varlık dosyasını kentleşme konusuna ayırdık. Gerçeğin sonundan, sanatın sonundan söz ederek başladığımız sonlar hikâyemiz bu kez de sanayi sonrası kent ya da post-modern kent tartışmasıyla sürüyor.

Dosyada ele aldığımız kentleşmeye ya da kentleşememe konusunu düşünmeye öncelikle “bilimsel” olma iddiasındaki bakış açılarının eleştirisiyle başlamanın uygun olduğunu düşündük. Kent sosyolojisi alanında önemli araştırmalara imza atmış Şükrü Aslan yazısında gönüllü gettolaşmayı ele aldı. “Dönüşen Kentlerin Dönüş(emey)en Sosyalliklerini Anlamak: Kentsel Etnisite ya da Gönüllü Getto” başlığını taşıyan yazı, modern kent tahayyülünde ayrıcalıklı bir yere oturtulan uyum ve entegrasyon terimlerinin ideolojik içerimlerini eleştirdi. Aslan kentleşme problematiğinin kent kültürüne “uyum sağlayamayanlar” diye bir sorunu neden ve nasıl icat ettiğini sorguladı. Gönüllü getto olgusunun kent politikalarının merkezinde yer alması gerektiğini ikna edici bir üslupla serimledi.

Türkiye’de etnik grupların kentlerin “uyumsuzları” olarak etiketlenmesiyle ülkenin tarihsel ve kültürel mirasının nasıl anlaşıldığı arasında doğrudan bir bağlantı olduğu düşüncesiyle yazdığı yazısında Nilgün Tutal, küreselleşen dünyada tarihsel, kültürel ve ekonomik anlamda güçlü kentlerin neden temcimselleştirildiği ve metalaştırıldığı sorusunu ele aldı. “Boşluğun Gücü” başlıklı yazı, önce burjuvazinin ve politik “elitlerin” İstanbul’u küresel piyasada alıcı bulacak albenili bir kente dönüştürme tahayyüllerinin yapısal unsurlarını gözler önüne seriyor. AKP iktidarının tarihsel ve kültürel mirasa hem ideolojik hem de tecimsel bir değer/meta olarak yaklaşmasının nedenleri üstünde duruyor. Anadolu’nun zengin tarihsel ve kültürel mirasını sahte bir çok-kültürlülük övgüsünün gerisinde yok sayan geçmiş anlayışının izlerini sürüyor.

Dosyada Ankara, Eskişehir ve Adana ile İstanbul’un Kâğıthane semtinde kentsel dönüşüm/kentsel yıkım süreçlerinde yaşanmış ve yaşanmakta olan tarihsel ve güncel değişimler ile kültürel ve ekonomik “yenilikleri” konu alan dört yazı daha var.

Başkent Ankara’dan başlayalım. Korkmaz Alemdar “Ankara: Kâbusun Sonu mu?” başlığını haklı bir şekilde uygun gördüğü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baskısına direnemeyip istifa eden Melih Gökçek dönemini ele alıyor. Yazıda Gökçek’in Ankara’nın geçmişine, kültürüne, birikimine neredeyse 25 yıl boyunca nasıl kötülük ettiğini detaylarıyla okuyoruz. Melih Gökçek’in Ankara’sını Türkiye’de birikimsiz, kenti ve kent yaşamını anlamayan, bir o kadar da her şeyi bildiğini sanan iktidar sahiplerinin bir prototipi olarak görmek kaçınılmaz. Alemdar ironik bir şekilde Melih Gökçek’in “Anaların kadir gecesi doğurduğu” insanlardan biri olduğunun altını çiziyor. Gökçek’in gidişini taçlandıran Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin hazırladığı Ankara Rapor Gökçek Dönemi Hasar Tespiti (1994-2017) raporunun işaret ettiği sefaletten örnekler sunuyor.

İç Anadolu’nun gözde kültür ve öğrenci kenti Eskişehir’i kendisi de Eskişehirli olan İncilay Cangöz yazdı. “Dönüşen Kent Eskişehir’de Yeni Yaşam Pratikleri” başlıklı yazı şehrin Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Salzburg ve Strazburg gibi kentlere imrenmesiyle değişen yüzünü ve geçmişten gelen çok-kültürlülüğünü betimliyor. Gözümüzün önünde bar ve kafelerin yoğun olduğu Vural Sokağı ve Eskişehir’i “uyumayan” şehre dönüştüren Bağlar Caddesi canlanıyor. Doğal olarak her şey güllük gülistanlık değil. Sınıfsal ayrışmayla atbaşı giden mutenalaşma, betonlaşma ve yeni tüketim tapınaklarının öyküsü Eskişehir’de de gündemde.

İç Anadolu’dan Türkiye’nin Akdeniz Kıyısı’nda sıcaktan kavrulan kenti Adana’ya uzanıyoruz. Hatırı sayılır edebiyatçıya pamuk tarlaları ve rençperleriyle esin kaynağı olmuş bu kenti, Adana’da yaşayan Çiğdem Aksu Çam ve Aydın Çam anlattı. Çağrışımı bol “Pamuk İpliğine Bağlı Hayatlar” başlığını uygun gördükleri yazılarında, Adana’nın 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze geçirdiği politik, ekonomik ve kültürel dönüşümleri ele aldılar. Yazıda Beyaz Altın ve peşinde sürüklediği fakir göçmenlerin umutlarına tanık oluyoruz. Bir de Türkiye’nin kaderine ışık tutacak, neredeyse Demokrat Parti Dönemi’nden bu yana ülkede beton dikerek kent kurma ihtirasına kapılanların semptomatik bir temsilcisiyle tanışıyoruz: 1984- 2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan, asıl işi yüklenicilik olan inşaat mühendisi Aytaç Durak. İktidarın kentten ne anladığını keyifle ve esefle okuyoruz.

Türkiye’nin kalbi İstanbul’un Kâğıthane semtine dair Sevinç Doğan “Kentsel Dönüşümün Yerel Aktörleri”ni yazdı. Şükrü Aslan’ın danışmanlığında hazırladığı, kitap olarak yeni yayımlanmış çalışmasından yararlanarak kaleme aldığı yazısında Sevinç Doğan, Kâğıthane ve Sanayi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm sürecini semtte yaşayan iki esnaf ailenin, Keskin ve Akbulut ailesinin inşaat sektöründeki palazlanmalarının öyküsüyle birlikte ele alıyor. Doğan’ın yazısının Varlık dergisi için daha önce yaptığımız “AKP’nin Kültürel İktidar Arayışı” dosyasını tamamlayan çok değerli bir yazı olduğu kesin. AKP’nin mahalle örgütlenmelerinin muhafazakâr yaşam tarzının meşrulaştırılmasında oynadığı rolün ne kadar önemli olduğu biliniyor. Doğan’ın yazısı AKP’li yerel yönetimlerin ve iktidar odaklarının AKP’nin ideolojik meşruluğunun oluşturulmasında belediyeleri kâr kapısı haline getirerek oynadığı önemli rolü görünür kılıyor. Kâğıthane ve Sanayi Bölgesi’nin 2000’li yıllardan bu yana geçirdiği değişimin izini süren Doğan’ın yazısı, iktidarın ülkenin hemen her yerinde ekonomik, politik ve kültürel olarak yaşama geçirdiği kimi çıkar gruplarını zenginleştirerek yanına çekme, aynı hamleyle diğer grupları fakirleştirip marjinalleştirme politikalarının sarih olarak görülmesine de değerli bir katkıdır.

Ayağımıza takılan bir durum olmazsa, gelecek dosyada sabahları karanlığa batmış kentlerimizin gece ışıklarıyla solgun ama arzuyla ışıldayan sokaklarını ve sokakçılarını ele alacağız. Kapalı mekân hırsından hiç yorulmayan iktidarın inadına, açık mekânlarda yaşamanın heyecanını hiç elden bırakmayanlar olduğunu söylemeye çalışacağız.

Reklamlar

Varlık’ta Bu Ay (Mart 2018)

Yorum bırakın

Dosya: “Kentsel ve Kültürel Dönüşüm” – Nilgün Tutal, Şükrü Aslan, Korkmaz Alemdar, İncilay Cangöz, Çiğdem Aksu Çam, Aydın Çam, Sevinç Doğan

Edebiyat Gündemi: “Bir ‘müstesna’ Enver Ercan” – Mehmet Erte, Gülce Başer, Hüseyin Köse, Haydar Ergülen, Tahir Abacı, Sabit Kemal Bayıldıran

Yazı: Oğuz Atay’da Toplumsal İçtenliğin Yazınsal Eleştirisi (Tevfik Kalkan) − Barış Pirhasan ile Söyleşi (İsmail Doruk – Mehmet Erte) − Gülten Akın Poetikasını Belirleme Denemesi (Salih Bolat) − Michel del Castillo Romanlarında Nefret ve Soykırımla Yüzleşme (Sevim Korkmaz Dinç) − Ruhsal Örselenme, Yetimlerin Kardeşliği ve “Saklı” (Halûk Sunat) − Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) − Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

 Şiir: Abdülkadir Budak, Sina Akyol, Ersun Çıplak, Hakan Güzeldere, Yaprak Damla Yıldırım, Cahit Oğuz, Serkan Özer, Emrulllah Alp

 Öykü: Vuslat Çamkerten, Uğur Demircan, Vedat Nas, Hürriyet Demirhan

Desen: G. Öykü Doğan

Varlık Kitaplığı: Murat Gülsoy ile Söyleşi (Enver Akyol) − Simone de Beauvoir Aramızda – Julia Kristeva (Baran Barış) −  Son Sultan Abdül X Hamid – Şefik Onat (Erendiz Atasü) − Selçuk Orhan ile Söyleşi (Fırat Polat) − Cambaz – İnci Aydın (Şeref Bilsel) − Kapıyı İçeriden Kilitledim – Özlem Narin Yılmaz (Hüseyin Bul) − Walden Gölü – Henry David Thoreau (Özay Şen) − Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) − Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Edebiyat Gündemi, Sinema ve Edebiyat, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık’ta bu ay: “Çocuklar için felsefe mi, felsefe için çocuk mu?”

Yorum bırakın

Şubat sayımızın dosyasında “Çocuklar için felsefe mi, felsefe için çocuk mu?” diye soruyoruz. Soru kulağa biraz tuhaf gelebilir. Hele MEB müfredatında felsefe derslerinin 10. sınıfta başlatıldığı düşünülünce… Ki bu bile çok yeni bir gelişme ve elbette yeterli değil. Öğrenciler felsefe ile çok geç yaşta tanışıyorlar. Burada bir not düşmek gerekiyor: İlk olarak Matthew Lipman’ın 70’lerin başında oluşturduğu Çocuklar İçin Felsefe pedagojisinin liselerdeki fikirler tarihi özetine indirgenen felsefe dersiyle pek ilgisi yok.

Türkiye Felsefe Kurumu, “Çocuklar İçin Felsefe” birimini 1992 yılında kurdu ve bu alanda hem akademik hem de uygulamaya dönük çalışmalarına devam ediyor. Hazır cevaplara, kalıplara hayır diyen, dünyaya hayret ve merakla bakan, bilinmeyeni, gizemli olanı anlamak yönünde heyecan duyan, eleştirel ve yaratıcı düşünen, başkalarının fikirlerine değer veren, fikirler arasında bağlantı kuran nesiller yetişmesini istiyorsak biz de bu çalışmalardan haberdar olmalı ve eğitim sisteminin değişmesi için çaba sarfetmeliyiz. Bu sayımızın dosya yazarları konu hakkındaki en güncel deneyimlerini bizlerle paylaşıyorlar.

Dosyamızı hazırlayan Betül Dünder şöyle diyor: “Sonuçta, çocukların düşündüklerini duyacak, onlara sadece kendi fikirlerini empoze etmeden, geleceği inşa ederken kendileri olmalarını, özgün düşünmelerini ve yaratıcılıklarını kaybetmemelerini sağlayacak bir pedagojiye ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikiriz. Öyleyse şu soruyu sormak dünyanın hızla karardığı bir zamanda bizi de bir şeyleri farkına varmaya davet edecek ve harekete geçirecektir inancındayım: Çocuklar için felsefe mi, felsefe için çocuk mu?”

Duvarlar Örülmeden – Nuran Direk

Nuran Direk, Türkiye’de “Çocuklar İçin Felsefe” üzerine sistemli olarak düşünen ve uygulama biçimleri hakkında eğitimci olarak yol gösterici isimlerin başında gelmektedir. Onun cümleleriyle ‘Çocuklar İçin Felsefe’, “uygun bir metinden, bir öyküden, bir gazete haberinden ya da günlük yaşam deneyimlerinden hareket ederek çocukların diyalog kurmaları ve tartışma yoluyla kavramları inşa etmesi, okuduklarıyla kendi deneyimlerini birleştirerek değerlendirmeler yapmasıdır.” ‘Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi’ başkanı olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Nuran Direk, “Çocuklarla Neden Felsefe Yapmalıyız?/Nasıl Yapmalıyız?” sorularını kendi çalışmaları ve deneyimlerini paylaşarak yanıtlıyor bu dosyada.

Çocuklar İçin Felsefe – Onur Bakır

Onur Bakır “Çocuklar İçin Felsefe” atölye eğitmeni olarak, aynı zamanda eğitmen eğitimleri düzenleyerek bu alanda çocuklarla çalışması muhtemel eğitimcilere/ gönüllülere yönelik uyguladığı programı yazısında ayrıntılandırarak Çocuklar İçin Felsefe pedagojisinin yöntemini detaylandırıyor.

Çocuklar İçin Felsefe Yazını Üzerine – Özlem Yarkın

Özlem Yarkın “Çocuklar İçin Felsefe” kitapları kaleme alan bir felsefeci/yazar olarak; çocuklara yönelik felsefe kitaplarının nasıl kurgulanması gerektiğini yine kendi deneyimini gözeterek yazdı.

Türkiye’de Lise Düzeyinde Felsefe Eğitimi: Engeller ve Olanaklar – Çiğdem Şimşek – Sevil Kuvan

Son olarak bir oluşum olarak gayet önemsediğim “İstanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformu” (İLFKP)’nın içinde yer alan, bir alternatif eğitimden ziyade “felsefe yapma hakkına” odaklanan ve buradan hareketle bir araya gelen felsefecilerin/ öğretmenlerin ve öğrencilerin felsefe yaparken dayanışma göstermesinin, düşünsel süreçleri paylaşmasının nadide örneklerinden biri olan bu platformda yıllardır bilfiil çalışmalarda yer alan Çiğdem Şimşek ve Sevil Kuvan, amaçlarını, ilkelerini ve Türkiye Felsefe Olimpiyatı/ Dünya Felsefe Olimpiyatı süreçlerini yazdılar.

Reklamlar

Varlık (Şubat 2018)

Yorum bırakın


Dosya: “Çocuklar için felsefe mi, felsefe için çocuk mu?” – Betül Dünder, Nuran Direk, Özlem Yarkın, Çiğdem Şimşek, Sevil Kuvan, Onur Bakır

Yazı: Emily Brontë ve Bilinçaltından Uğultular (Erendiz Atasü) − Aden’deki İki Rimbaud’dan Biri (Taner Ay) − İlhan Berk Şiirinin Temel Şifresi (Salih Bolat) − Aslı Erdoğan’ın “Kırmızı Pelerinli Kent”inde Kendini Aramak: Labirent, Yazmak ve Ölüm (Semiramis Yağcıoğlu) − “Saklı”: Psikanilizin Dolayımında Tekinsiz ve Yaratma İlişkisi (Halûk Sunat) − Bir Anlatının İzinde: Dönüşen (Feridun Andaç) − 2017 Alfabesi – 2 (Haydar Ergülen) − Fahri Celâl ve Hikâyeciliği Üzerine (Bilgin Güngör) − Sanat, Hakikat ve Boşluk (Özkan Gözel) − Haydar Ergülen ve “Öyle Küçük Şeyler” (Metin Cengiz) − Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) − Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Sina Akyol, Deniz Durukan, Emel İrtem, Alper Beşe, Hakan Erdal, Egemen Tuğluay, Zülal Demir

Öykü: M. Özgür Mutlu, Mehmet Kum, Hatice Kocabay

Desen: Semih Poroy, G. Öykü Doğan

Varlık Kitaplığı: Thomas Düşerken – Altay Öktem (Hande Balkız) − Deva – Soner Demirbaş (Hüseyin Peker) − İt Yangını – Reyhan Koçyiğit (Neslihan Celbişer) − Sayfaya Yansıyan Hayattır Edebiyat Çiğdem Ülker (Raşel Rakella Asal) − Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) − Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Günler Geçer, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Reklamlar

2018 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne başvurular başladı.

Yorum bırakın

Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümümüz olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verdiğimiz Gençlik Ödülleri, edebiyatımıza yeni değerler kazandırma amacını taşıyor.

 Katılma Koşulları:

  • Ödüle 30 yaş ve altındakiler şiir ve öykü dallarında katılabilir. Her iki dalda da ödüle aday olunabilir.
  • Kitap olarak yayımlanmaya uygun şiir ve öykü dosyaları A4 kâğıda Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, çift satır aralıklı dizilmiş olmalıdır.
  • Her dosyada fotoğraf, özgeçmiş ve iletişim bilgileri ilk sayfada, dosya adının altında bulunmalıdır.
  • Dosyalar 6 kopya halinde en geç 02 Nisan 2018 tarihinde elimize ulaşacak biçimde, “Varlık Dergisi, Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Perpa İş Merkezi, B Blok, Kat 5, No 484, Şişli 34384 İstanbul” adresine gönderilmelidir.
  • Dosyalar iade edilmez.
  • Yarışma sonuçları Temmuz sayımızda açıklanacaktır.
  • Ödüle değer görülen dosyalar Varlık Yayınları’nca kitap olarak yayımlanacaktır.

 

Seçici Kurul:

 Şiir dalında: Zeynep Uzunbay, Salih Bolat, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Sina Akyol

 Öykü dalında: Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Feridun Andaç ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Reklamlar

Varlık: Ocak 2018 / Küreselleşen dünyada yeni bir sınıf: Prekarya

Yorum bırakın

Dosya: “Küreselleşen Dünyada Yeni Bir Sınıf: Prekarya” – Nilgün Tutal, İncilay Cangöz, Korkmaz Alemdar, Sarphan Uzunoğlu, Ergin Bulut

Yazılar: Alternatif Sağdan Sonra Güncel Sanat (Övül O. Durmuşoğlu) − 2017 Alfabesi – 1 (Haydar Ergülen) − Sylvia Plath’te Resim İlgisi (İnci Aydın) – Amerikalı Zenci Yazar Richard Wright: Vatan Evlâdı Romanında Ötekileştirmenin Toplumsal Eleştirisi (E. Lâle Demirtürk) – Enver Gökçe’nin Köyü: Çit (Lütfi Özgünaydın) – Kırda “Hasar Ayinleri” ya da İçtenliğin Ruhu Sakatlayıcı İlgası Üzerine Deneme (Hüseyin Köse) − Kozmopolit Hafızanın Olanakları: Burhan Sönmez’in Masumları, Jamal Mahjoub’un Cinleri (Deniz Gündoğan İbrişim) − Saklı: Psikanalitik Duyarlıkla Tekinsizi Okumak (Halûk Sunat) − Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) − Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Gültekin Emre, Salih Bolat, Hüseyin Yurttaş, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Hüseyin Köse, İsmail Doruk, İsmail Sertaç Yılmaz, Esat Şenyuva, Urkuç Kınacı, Ali Volkan Erdemir

Öykü: Seyit Göktepe, Nazlı Karabıyıkoğlu, Oğuzhan Akay, Ruteba Doğan, Erinç Büyükaşık

Desen: G. Öykü Doğan

Varlık Kitaplığı: Şiirin Coğrafyası / Doğan Hızlan (Soner Demirbaş) − Portakal Yıldızı / Cahit Ökmen (Tarhan Gürhan) − Ezmira / Yaprak Damla Yıldırım (Naile Dire) − Maskenin Düştüğü Yer / Yankı Enki (Ceyhan Usanmaz) − Kemter Dünya / Ali Selçuk (Cemil Okyay) − Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) − Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Günler Geçer, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık’ın 84 yılı aşkın süredir yayın hayatını sürdürmesini sağlayan okurlarımıza teşekkür eder,  beraberliğimizin sürmesi umuduyla, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar dileriz!  

 

Reklamlar

2017 YAŞAR NABİ NAYIR GENÇLİK ÖDÜLLERİ TÖRENİ ve “VARLIK: YENİNİN YERİ SÖYLEŞİSİ”

Yorum bırakın

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Töreni’nin ev sahipliğini dört yıldır olduğu gibi 2017’de de TESAK yapıyor. Varlık dergisinin kuruluşundan bu yana genç şair ve yazarlara verdiği değer nedeniyle, bu yılki söyleşi konusu “Varlık: Yeninin Yeri” olarak belirlendi. Murat Batmankaya başlangıçtan günümüze Varlık’ta ilk imzalar ve edebiyat olayları üzerine tarihsel bir perspektif sunarken, Jale Sancak ve Şeref Bilsel günümüzde genç edebiyatın durumunu değerlendirecekler.

Reklamlar

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: