Varlık Mart 2017 “Sunu” yazısı / Enver Ercan

Yorum bırakın

kapak_varlik_mart_2017

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bu ayki dosyamızı “Bi­yolojik ve Cinsel Kimlikler Arasında Kadın Olarak Yazmak” konusuna ayır­dık. Gülce Başer ve Melike Belkıs Aydın’ın hazırladığı soruşturmamız Betül Dünder, Birgül Oğuz, Deniz Durukan, Emel İrtem, Nazlı Karabıyıkoğlu, Pelin Buzluk, Sibel Öz, Şebnem İşigüzel, Yeşim Ağaoğlu, Zeynep Uzun­bay’ın yanıtlarından oluşuyor. Bu konuyu daha açık seçik hale getiren dosya, eleştiriler de içeriyor.

Dosyamız bağlamında iki yazıya da yer verdik: “Kadın Haklarının 19. Yüzyıldan Günümüze Susturulamayan Sesi: Margaret Fuller”i E. Lâle De­mirtürk yazdı. Murat Batmankaya ise ilk Türkçe 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bay­ramı’nın şiirini yazan Yaşar Nezihe Bükülmez’i kaleme aldı.

“Edebiyat Gündemi”nde Ahmet Oktay var. Metin Cengiz ve Halim Şa­fak, geçen yıl Mart ayında yitirdiğimiz bu değerli şairimizi yazdılar. Geçen­lerde yitirdiğimiz Mustafa Öneş’i de Hasan Akarsu şiiriyle selamlıyor.

“Medya Notları”nda ise Nilgün Tutal ve Korkmaz Alemdar “Yalanın Ege­menliği”ni masaya yatırıyor bu kez.

Çok değerli başka yazılar da var dergide: “Zanaat, Sanat, ‘Modern Meri­tokrasi’ ve Hoşbeş”, Halûk Sunat; “İçimideki Faşizm”, Taner Ay; “Onat Kut­lar: Düşler Gerçek, Hayaller Perantep”, Ali Özgür Özkarcı; “Burakça: Cihat Burak’ın İmgeleminin Kaynakları”, Ozan Öztepe; “Gerlach’ın ‘Aşırı Şiddet Yanlısı Toplumlar’ Kavramı: Şiddetin Toplumsallığı ve ‘Katılımcı’ Karakte­ri”, Ümit Kurt; “Trump, Direniş ve Edebiyat”, Miray Çakıroğlu.

küçük İskender, Nalan Barbarosoğlu, Gültekin Emre tabii ki yine bizimle.

Şiir ve öyküleri, kitap inceleme yazılarını, söyleşileri saymıyorum bile.

Nisan sayımızda buluşalım…

Varlık’ta Bu Ay (Mart 2017)

Yorum bırakın

kapak_varlik_mart_2017

Dosya: “Biyolojik ve Cinsel Kimlikler Arasında Kadın Olarak Yazmak” – Gülce Başer, Melike Belkıs Aydın, Betül Dünder, Birgül Oğuz, Deniz Durukan, Emel İrtem, Nazlı Karabıyıkoğlu, Pelin Buzluk, Sibel Öz, Şebnem İşigüzel, Yeşim Ağaoğlu, Zeynep Uzunbay

Medya Notları: “Yalanın Egemenliği” – Nilgün Tutal, Korkmaz Alemdar

Edebiyat Gündemi: “Ölümünün Birinci Yılında Ahmet Oktay” – Metin Cengiz, Halim Şafak

Yazı: Kadın Haklarının 19. Yüzyıldan Günümüze Susturulamayan Sesi: Margaret Fuller (E. Lâle Demirtürk) − Yaşar Nezihe: “Tebessümünle Mahvolan Melâlimi Tahattur Et” (Murat Batmankaya) − Zanaat, Sanat, ‘Modern Meritokrasi’ ve Hoşbeş (Halûk Sunat) − İçimizdeki Faşizm (Taner Ay) − Şiddetin Toplumsallığı ve “Katılımcı” Karakteri (Ümit Kurt) − Onat Kutlar: Düşler Gerçek, Hayaller Perantep (Ali Özgür Özkarcı) – Burakça: Cihat Burak’ın İmgeleminin Kaynakları (Ozan Öztepe) − Trump, Direniş ve Edebiyat (Miray Çakıroğlu) − Yeni Şiirler Arasında (küçük İskender) − Yeni Öyküler Arasında (Nalan Barbarosoğlu)

Şiir: Enver Ercan, Salih Bolat, Şeref Bilsel, Celâl Soycan, Ersun Çıplak, Hasan Akarsu, Alper Beşe, Cuma Duymaz, Alican Aydoslu, Ümit Bademkıran

Öykü: Arzu Uçar, Mehmet Erkan Aydın, Remzi Karabulut, Emir Çubukçu

Desen: G. Öykü Doğan, Kader Aktü

Varlık Kitaplığı: Jale Sancak ile Söyleşi (Melike Belkıs Aydın) – Belma Fırat ile Söyleşi (Şengül Can) − Raif Özben ile Söyleşi (Öner Kemal) − Hayaller ve Harfler / Hülya Soyşekerci (Raşel Rakella Asal) − İtaatsiz Portreler / İlyas Tunç (Hayati Baki) − Şiir Günlüğü (Gültekin Emre)

Varlık bu ay da Geçmiş Zaman Tesellileri, Yeni Şiirler/Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık Şubat 2017 sunu yazısı / Enver Ercan

Yorum bırakın

2017-02

Bursa Nilüfer Belediyesi 16-17 Aralık tarihlerinde “Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu” düzenledi. Açılış konuşmalarını Özdemir İnce, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütüphane Müdürü Şafak Pa­la’nın, kapanış konuşmasını ise Cevat Çapan’ın yaptığı etkinlikte iki gün bo­yunca ülkemizin önde gelen yazarları ve eleştirmenleri farklı açılardan Yaşar Kemal’i değerlendirdiler.

Varlık dergisi olarak bu sempozyumda sunulan bildirilerden bazılarını sayfalarımız elverdiğince yayımlayıp büyük yazarımızı biz de saygıyla selam­lamak istedik.

Bize bu olanağı tanıyan Nilüfer Belediyesi’ne ve bildirilerinin yayımlan­masına izin veren Feridun Andaç, Mahmut Temizyürek, Adnan Binyazar, Emin Özdemir, Nedret Kılıçeri ve Seza Yılancıoğlu’na teşekkür ederiz. Ta­bii Yaşar Kemal’in roman kahramanlarını resimleyen ressam Mustafa Deli­oğlu’na ve vinyet olarak kullandığımız Yaşar Kemal fotoğrafını çeken Güneş Karabuda’ya da…

İnci Aydın; Komet, Leylâ Erbil ve Gülseli İnal’ın yapıtlarından yola çıka­rak 1980 döneminin resme ve edebiyata yansımasını irdeliyor.

Lâle Demirtürk, edebiyat, demokrasi ve okumak olgularından yola çı­karak roman kişileriyle birlikte yürüyor.

Ümit Yıldırım “Murathan Mungan’ın Solak Defterler’inde Ses İzleği”ni inceliyor.

Laurent Mignon yine ilginç bir kitabı gündeme getiriyor: Halide Edip Adıvar’ın “Gandici” olduğu dönemde, 1935 yılında Hindistan gezisinden he­men sonra kaleme aldığı Inside India adlı kitabın serüveni okurların da ilgisi­ni çekecektir kuşkusuz.

Çiğdem Ülker, Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider’ini yazdı bu sa­yıda.

Murat Batmankaya “Geçmiş Zaman Tesellileri” başlığıyla yazılar yazacak artık. İlk yazısı Aka Gündüz üzerine.

“Medya Notları” bu sayıda “kitsch”e ayrıldı. Nilgün Tutal ve Korkmaz Alemdar “Kitsch ya da Cehaletin Egemenliği”ne not düşüyorlar.

Ali Özgür Özkarcı, “İmadan Gerçekçiliğe Bir Kavis” olarak tanımladığı Murat Yalçın öykülerini inceledi.

Haydar Ergülen, Latife Tekin için 7 parça yazdı, Taner Ay ise “Paris’te Son Tango Gerçeği”ni…

Elbette şiirler, öyküler, söyleşiler ve kitap tanıtım yazıları da var bu sayıda. Sayfaları çevirince göreceksiniz.

Mart sayısında buluşmak üzere…

 

 

Varlık’ta Bu Ay (Şubat 2017)

Yorum bırakın

2017-02

Dosya: “Geleneksel Anlatıdan Çağcıl Söyleme Yaşar Kemal” – Şafak Pala, Feridun Andaç, Mahmut Temizyürek, Adnan Binyazar, Emin Özdemir, Nedret Kılıçeri, Seza Yılancıoğlu

Medya Notları: “Kitsch ya da Cehaletin Egemenliği” – Nilgün Tutal, Korkmaz Alemdar

Yazılar: Latife Tekin İçin 7 Parça (Haydar Ergülen) – İma’dan Gerçekçiliğe Bir Kavis: Murat Yalçın Öyküsü (Ali Özgür Özkarcı) – Hasan Ali Toptaş: “Kuşlar Yasına Gider” (Çiğdem Ülker) – 1980 Döneminin Resme ve Edebiyata Yansıması: Komet, Leylâ Erbil, Gülseli İnal (İnci Aydın) – Edebiyat, Demokrasi ve Okumak Üzerine (E. Lâle Demirtürk) – Murathan Mungan’ın “Solak Defterler”inde Ses İzleği (Ümit Yıldırım) – Türkçede Buda Olamamak (Laurent Mignon) – Aka Gündüz: Ruhunda Uçardı Kanatlı Bir Hayat (Murat Batmankaya)  – “Paris’te Son Tango” Gerçeği (Taner Ay) – Gülünü Solduran Zaman (Feridun Andaç) – Masallar ve Çağdaş Edebiyatımız (Muharrem Kaya) – Yeni Şiirler Arasında (küçük İskender) – Yeni Öyküler Arasında (Nalan Barbarosoğlu)

Şiir: Mehmet Can Doğan, Buğra Giritlioğlu, Çağla Meknuze, Fatih Kök, Feyza Hilal, Uğur Karaca

Öykü: Mevsim Yenice, Arda Kıpçak. Hulusi Çakmak

Desenler: G. Öykü Doğan, Mustafa Delioğlu, Kader Aktü

Varlık Kitaplığı: Nasipse Adayız / Ercan Kesal (Sami Özbil) – Şiirin Halleri / Sabit Kemal Bayıldıran (İsmail Cem Doğru) – Erol Gökşen ile Söyleşi (Halil Solak) – Tarikat, Cemaat, Kadın – Şahin Filiz (Yaşar Öztürk) – Şiir Günlüğü (Gültekin Emre)

Varlık bu ay da Günler Geçer, Geçmiş Zaman Tesellileri, Yeni Şiirler/Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

2017 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne başvurular başladı!

Yorum bırakın

Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümümüz
olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verdiğimiz Gençlik Ödülleri, edebiyatımıza
yeni değerler kazandırma amacını taşıyor.

Katılma Koşulları:

• Ödüle 30 yaş ve altındakiler katılabilir.

• Kitap olarak yayımlanmaya uygun şiir ya da öykü dosyaları 6 nüsha olarak, içinde fotoğraf,
özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir zarfla birlikte paketlenip, en geç 15 Nisan
2017 tarihinde elimize ulaşacak biçimde, “Varlık Dergisi, Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri,
Perpa İş Merkezi, B Blok, Kat 5, No 484 Şişli 34384 İstanbul” adresine gönderilmelidir.
(Dosyalar iade edilmez.)

• Yarışma sonuçları Temmuz sayımızda açıklanacak ve Yaşar Nabi Nayır’ın doğum günü
olan 25 Aralık günü bir törenle sahiplerine verilecektir.

• Ödüle değer bulunan dosyalar Varlık Yayınları’nca kitap olarak yayımlanacaktır.

Seçici Kurul:
Şiir dalında: Zeynep Uzunbay, Salih Bolat, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Enver Ercan
Öykü dalında: Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Feridun Andaç ve
Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Varlık Ocak 2017 sayısında neler var? / Enver Ercan

Yorum bırakın

mailing

Edebiyat yıllıkları bir ara yeniden canlanmıştı, birbiri ardına yayımlanan çalışmalar o yılın verimini değerlendiriyor, bize önemli bir kaynak sağlıyor­du. Dergi olarak bizim de yıl sonunda bu tür dosyalar hazırlamamıza gerek kalmıyordu pek. Ama son yıllarda bu tür çalışmalar neredeyse yapılmıyor ar­tık. Varlık dergisi olarak 2016 yılını arkadaşlarımızla biz değerlendirelim de­dik. Yazılarıyla, soruşturma yanıtlarıyla kitaplığınızda özenle saklayacağınız bir sayı çıktı ortaya.

“Medya Notları” köşemizin bu ayki konusu “Ekrandan gündelik hayatta zombiler”. Nilgün Tutal ve Korkmaz Alemdar’ın yazılarını okuyunca insan ister istemez soruyor kendisine: “Yoksa biz yaşamıyor muyuz?”

Taner Ay, üç değişik yaşamdan yola çıkıp insanın kendini yaşayıp yaşama­ması sorunsalını irdeliyor.

“Dil yaratılıken, orada olan çocuktur Yaşar Kemal,” diyor Haydar Ergü­len.

Duygu Kankaytsın, Yanık Divan’dan yola çıkıp Enis Batur’la konuşmayı “deniyor” yazısında.

Şengül Can bir hayli iddialı bir başlık atmış denemesine: “Kerime Na­dir’de Olmayan Aşk”.

Halûk Sunat önyargı ve tahakküm hiyerarşileri bağlamında “Devlet”i sorguluyor.

İbrahim Oluklu, Memet Can Doğan’ın geçtiğimiz ay yayımlanan Edip Cansever yazısını değerlendiriyor. Sabit Kemal Bayıldıran ise Hüseyin Ata­baş’a yanıt veriyor.

Bu sayının öykücüleri Oğuzhan Akay, Gökhan Yavuz Demir ve Leyla Ça­pan; şairleri Mehmet Mümtaz Tuzcu, İrfan Yıldız, Harun Atak, Anıl Cihan.

Elbette k. İskender ve Nalan Barbarosoğlu’nun seçtiği şair ve öykücüler de var sayfalarımızda.

Şubat sayımızda buluşmak üzere…

Varlık’ta Bu Ay (Ocak 2017)

Yorum bırakın

mailing

Dosya: “2016’da Edebiyatımız” – Abdülkadir Budak, Ali Özgür Özkarcı, Altay Öktem, Bâki Ayhan T., Betül Dünder, Burçin Kimmet, Feridun Andaç, Gülce Başer, Hülya Soyşekerci, Jale Sancak, Kerem Işık, Metin Cengiz, Necip Tosun, Nuray Önoğlu, Pelin Buzluk, Seval Şahin, Şeref Bilsel, Türker Ayyıldız

Medya Notları: “Ekrandan Gündelik Hayata Zombiler” – Nilgün Tutal, Korkmaz Alemdar

Yazılar: Yaşar Kemal: Büyüye İnanmak (Haydar Ergülen) – Kayıp Devrimler (Taner Ay)  – Kerime Nadir’de Olmayan Aşk (Şengül Can) – Yanık Divan: Enis Batur’la Bir Konuşma Denemesi (Duygu Kankaytsın) –  ‘Önyargı’ ve ‘Tahakküm Hiyerarşileri’ Bağlamında ‘Devlet’ (Halûk Sunat) – Ömer Edip Cansever’in Balıkesir’de Basılan Üç Şiiri ve Mehmet Can Doğan’ın Ele Alışı (İbrahim Oluklu) – Dilin Yüceliği (Sabit Kemal Bayıldıran) – Annenin -Ev Hali (Tuğçe Isıyel) – Yeni Şiirler Arasında (küçük İskender) – Yeni Öyküler Arasında (Nalan Barbarosoğlu)

Şiir: Mehmet Mümtaz Tuzcu, İrfan Yıldız, Harun Atak, Anıl Cihan, Zülal Demir, Hande Karataş, Emre Şahin

Öykü: Oğuzhan Akay, Gökhan Yavuz Demir, Leyla Çapan, Nurhan Suerdem, Ekin Kadir Selçuk

Varlık Kitaplığı: Tahir Abacı ile Söyleşi (Zafer Zorlu) – Yokuş Yukarı İstanbul / Sibel Öz (Merve Tellioğlu) – Dışarıdan Düşünmek: Deleuze ve Guattari Perspektifinden Felsefe, Siyaset ve Sanat Yazıları / Hazırlayan: Ömer Faruk (Ömer İzgeç) – Mustafa Fırat ile Söyleşi (Nezihe Altuğ) – Şiir Günlüğü (Gültekin Emre)

Varlık bu ay da Günler Geçer, Okurken, Yeni Şiirler/Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü köşeleri, Öykü Doğan’ın desenleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: