Suzan Nana Tarablus, “Bir Sabah Galata’da Uyandım” adlı kitabıyla başlattığı sözlü tarih çalışmasını, semtlerin özgün yapısını vurgulayarak, “Çek Kayıkçı Balat’a” ile sürdürüyor.

Yorum bırakın

Suzan Nana Tarablus, “Bir Sabah Galata’da Uyandım” adlı kitabıyla başlattığı sözlü tarih çalışmasını, semtlerin özgün yapısını vurgulayarak, “Çek Kayıkçı Balata” ile sürdürüyor. Bu kitapta da sosyal, kültürel, ekonomik ve politik gelişmelerin izinden giderek, İstanbul’daki Yahudi kültür mirasının açığa çıkmasına katkıda bulunuyor. Bu bağlamda, İstanbul’un hafızasının bir bileşeni olan Yahudi kültürünün geçmişiyle bugünü arasında bir köprü kuruyor.

Günümüzde turistik ziyaretlerin ve soylulaştırma projelerinin arasında sıkışıp kalan Balat ile henüz “keşfedilmemiş” Hasköy’ün özgün hikâyesini, bir dönem bu semtlerde yaşayan ailelerin dört bir yana dağılmış fertlerinin tanıklıklarından okuyacaksınız.

Kitabı %35 indirimli edinmek için: https://www.varlikonline.com/kitap/599/cek-kayikci-balat%E2%80%99a—hayatlar-tanikliklar-anilar

 

Reklam

Stephen Jenkinson ölmekte olan kişiler ve aileleriyle senelerce çalışarak edindiği deneyimlere ilişkin hikâyeleriyle ölümü, yası ve yaşama sevgisini anlatıyor. “Bilge Öl” sonsuza kadar yaşamayı başaramayacak olan herkes için bir kitap.

Yorum bırakın

Stephen Jenkinson bir aktivist, öğretmen, yazar ve çiftçi.  Ölmekte olan kişiler ve aileleriyle senelerce çalışarak edindiği deneyimlere ilişkin hikâyeleriyle ölümü, yası ve yaşama sevgisini anlatıyor. Bilge Öl sonsuza kadar yaşamayı başaramayacak olan herkes için bir kitap.

Stephen’a göre nasıl yaşarsak öyle ölüyoruz.  İyi ölmekse bizi atalarımıza ve ardımızdan gelecek olanlara bağlayan ahlaki bir sorumluluk. Bu kitapta bize nasıl öldüğümüzü, ölmekte olanlarımıza ve ölülerimize nasıl davrandığımızı gösteriyor, ölümün bizden talep ettikleri hakkında yüksek sesle düşünüyor, iyi ölmek için gerekli becerilerin iyi bir yaşam sürerken nasıl geliştiğini anlatıyor.

Bilge Öl on adımda bilgece ölmeyi anlatan bir nasıl-yapılır kitabı değil.  O bir bilgelik manifestosu, ölme şeklimizi kurtarmak için bir çağrı, yaşamın aslında nasıl olabileceğine dair bir işaret.

Kitabı %35 indirimle edinmek için: http://www.varlikonline.com/kitap/594/bilge-ol

Salih Bolat’ın son yıllarda kaleme aldığı denemelerden oluşan “Gittikçe Yakın”, değişen hayat şartlarıyla birlikte şiir nasıl dönüşüyorsa ona eşlik eden düşüncenin de dönüştüğünü gösteriyor. Bolat bilimsel makale formu ile bir günlüğün, anı defterinin öznel dilini buluşturarak kavramlara, kitaplara, hayata daha yakından bakmaya çağırıyor okuru.

Yorum bırakın

Ülkemizde çok yoğun olarak şiir yazılmasına karşın şiirin estetik ve kültürel arka planıyla ilgili eleştirel çalışmalar yeterli düzeyde değil. Salih Bolat’ın son yıllarda kaleme aldığı denemelerden oluşan Gittikçe Yakın, bu ihtiyaca cevap veriyor ve değişen hayat şartlarıyla birlikte şiir nasıl dönüşüyorsa ona eşlik eden düşüncenin de dönüştüğünü gösteriyor. Ayrıca bugün yeniden yorumlanmayan ve geliştirilmeyen geleneğin öleceğini de ileri sürüyor bir bakıma. Bu anlamda Behçet Necatigil, Melih Cevdet Anday, İlhan Berk, Attilâ İlhan, Edip Cansever, Gülten Akın, Arif Damar, Enver Gökçe, Hasan Hüseyin, Metin Altıok, Behçet Aysan, küçük İskender, Oruç Aruoba, Hüseyin Ferhad, Adnan Azar gibi şairleri, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İlhan Erdost gibi yazarları mercek altına alan Bolat, gerçeklik ile dil, ideoloji ile estetik arasındaki ilişkileri tartışarak edebiyat tarihimize yeni bir ışık düşürüyor.

Gittikçe Yakın, “Yakın Okumalar” ve “Yakın Düşünceler” adlı iki bölümden oluşuyor. Kitaptaki denemelerde sadece edebî figürler hakkında –anılardan, tanıklıklardan beslenen– eleştirel denemeler yok; günlük hayat, yalnızlık, aşk, trenler ve garlar, ağaçlar, çocuk edebiyatı, ağlamak, yemek kültürü, kitabevleri, intihar, direniş, dağlar, umut-umutsuzluk ve pek çok evrensel insanlık durumu da şiirin perspektifinde kendine farklı bir konum edinerek karşımıza çıkıyor. Salih Bolat bilimsel makale formu ile bir günlüğün, anı defterinin öznel dilini buluşturarak kavramlara, kitaplara, hayata daha yakından bakmaya çağırıyor okuru.

Kitabı %35 indirimle edinmek için: http://www.varlikonline.com/kitap/598/gittikce-yakin

“Şiiri bir şeye ya da şeylere benzetmem. Şiir üzerine ağdalı cümleler kurmaktan hiç hazzetmem. Şiir. Bu kadar,” diyor Ceren Biber ve “Hış”ta imgeyi, metaforu ne derece yoğun kullanırsa kullansın okura perdesiz ulaşan bir şiir dili kuruyor. / 2020 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü

Yorum bırakın

Hış adlı dosyasıyla 2020 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’ne değer görülen Ceren Biber, 1991 yılında Samatya’da doğdu. Kendi ifadesiyle, “anlamı sayılarda aradığı için” Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde okudu. Mezun olduktan sonra “ne aradığını hatırlayabilmek için duruma uzaktan bakmak adına” hosteslik yaptı. Ardından “daha da uzaktan bakmak için” editör olarak çalıştı.

“Şiiri bir şeye ya da şeylere benzetmem. Şiir üzerine ağdalı cümleler kurmaktan hiç hazzetmem. Şiir. Bu kadar,” diyor genç şair ve imgeyi, metaforu ne derece yoğun kullanırsa kullansın okura perdesiz ulaşan bir şiir dili kuruyor.

 

neyin üzerine eğilsem

gizlenmek için bir çukur buluyor kendine

yamaçta yürüyen dağ keçileri

habire iltihaplarımı yalıyor

bıçağa kendimi anlatıyorum ve

‘kötü olan sen değilsin’ diyorum

küfre soktuğum tüm hayvanlar

bana allahı anlatıyor

dünyanın memesi iştah açıcı olsa da

sütünü ekşi buluyorum

Kitabı %35 indirimle edinmek için: http://www.varlikonline.com/kitap/595/his

Zeynep Şen, “Küresel Haberler” köşesinde Varlık okurlarını dünyadaki kültür sanat olaylarından haberdar etmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Esra Ersoy’un ilk kitabı Kalır’daki anlatıcılar küçük mimikleri, belli belirsiz değişimleri, başka şeylere ulanan fısıltıları, suskunlukları kaydediyorlar; en sıradan eylemlerin insanı nasıl derin uçurumların kıyısına getirdiğine tanık oluyoruz. / 2020 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü

Yorum bırakın

2020 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne değer görülen Esra Ersoy, sözcüklerin kendi aralarındaki diyaloğa, karakterlerin mekânın dokusuyla, rengiyle ilişkisine ayrıcalıklı bir önem atfeden, üslupçu bir genç yazar.

Kalır’daki anlatıcı sesler en küçük mimikleri, havadaki belli belirsiz değişimleri, başka şeylere ulanan fısıltıları, suskunlukları kaydediyorlar; böylelikle en sıradan eylemlerin insanı nasıl derin uçurumların kıyısına getirdiğine tanık oluyoruz.

Esra Ersoy’un iç içe geçen, dönüşen, yer değiştiren imgelerle kurduğu öykülerinde olaylar birbirini izlerken geçmiş, şimdi ve gelecek zamanlar tek bir potada eriyor ve edebiyatın “geniş” zamanı ortaya çıkıyor.

(…) üzüldüğü her halinden belli. Başparmaklarını birbirinin etrafında çevirmiyor şimdi, durdu, ellerini çözdü, iki esmer yumruk yaptı, kenara koydu. Bakışını kattı önüne, odanın dört bir yanında gezdirdi. Sandalyeleri saydı. Altı. Yanlış oldu, iki de burada, sekiz. Dört masa. İki de yumruk. Yumrukları saymıyoruz, onlar el. Olsun, dursunlar masanın sırtında, yan yana. Bir kalem, tükenmez; defter turuncu, o da bir tane. Etti iki. Bir pencere, camı açık. Üç. Evet. Yıldızlar da var. Onları saymayalım, çok onlar.

Kitabı %35 indirimle edinmek için: http://www.varlikonline.com/kitap/597/kalir

Jale Sancak, Varlık dergisinde yeni imzalardan gelen öyküleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Şeref Bilsel, Varlık dergisinde yeni imzalardan gelen şiirleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Hans-Georg Gadamer’in “Hegel’in Diyalektiği” adlı çalışması üzerine Hakan Bora yazdı. Varlık dergisinin Mart 2021 sayısında.

Yorum bırakın

Hegel’i diyalektik, fenomenoloji, yalıtılmışlık ve köle-efendi diyalektiği bağlamında inceleyen Gadamer, hermeneutik çerçevesinde düşünürün söylemini yorumluyor. Başka bir deyişle antik-modern geriliminin zirve noktası olan düşünürün öz-bilinç diyalektiği, mantık, tersyüz edilmiş dünya ve sağ-sol Hegelcilik gibi temel noktaları irdeliyor Hegel’in Diyalektiği’nde.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

Küresel Haberler… Zeynep Şen 109

Varlık dergisinin Mart 2021 sayısında Furkan Kemer, Han Kang’ın Türkçeye yeni çevrilen romanı “Beyaz Kitap”ı değerlendiriyor.

Yorum bırakın

Han Kang

Beyaz Kitap, boşlukta süzülen, geçmiş zamanın yasını tutan bir kahramanın cümlelerinden oluşuyor. Mutlu bir hafıza mümkün mü, sorusuna soruyor. Beyazlığın masumluğu, kutsallığı ve saflığı, dünyaya düşerek birer birer lekeleniyor. Tıpkı hatıralarımız gibi, tüm kutsallık, tüm masumluk, yeryüzünde şekil değiştiriyor. Kundak bir an acıyı ifade ediyor, bir an müjdeyi.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: