Kalkınmada Kadın Emeği

Yorum bırakın

Kadın emeği ile dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerin kalkınması arasındaki ilişki üzerine çalışmalar Türkiye’de son derece sınırlıdır. Öte yandan son yıllarda hem çeşitli toplumsal çevrelerde hem de kadın hareketinde kadın emeği ve istihdamıyla ilgili konulara artan bir ilgiden söz edilebilir.

Kadınların özgürleşmesi sayesinde toplumun özgürleşeceği inancıyla kaleme alınan Kalkınmada Kadın Emeği bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmaya aday görünüyor ve şu sorulara tarihsel bir perspektiften yanıtlar arıyor:

• Kapitalist kalkınma sürecinde kadın emeğinin rolü ve kalkınmanın kadın emeğine etkisi ne olmuştur?

• Kadınların hane içinde harcadığı emek toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından nasıl bir rol oynamaktadır?

• Farklı büyüme modellerinin, örneğin ithal ikameci sanayileşme dönemi ile ihracata yönelik sanayileşme döneminin kadın emeği ve istihdamı açısından farklılıkları nelerdir?

• Kadınların eğitim ve gelir getirici istihdam imkânlarına erişimlerini ve dolayısıyla kalkınmanın olumlu etkilerinden yararlanmalarını önleyen patriarkal tahakküm değişik coğrafyalarda ne tür farklılıklar göstermektedir?

• Kapitalizm ve patriarka arasında nasıl bir etkileşim olmaktadır?

Gülay Toksöz kadınların ev içindeki karşılıksız emekleri ve işgücü piyasasında karşılığı ödenen veya ödenmeyen çalışma biçimleriyle ekonomiye, topluma ve insan refahına yaptığı büyük katkıyı açığa çıkarmayı amaçlıyor. Türkiye’nin kalkınma sürecinde kadın emeğinin dünü ve bugününü kapitalizm ve patriarkanın karşılıklı ilişkisi bağlamında, dünya deneyimlerinin ışığında tartışıyor.

Reklam

Varlık Şubat 2012

Yorum bırakın

Dosya:Ne Kitapsız, Ne E-kitapsız” – Cem Akaş, Semih Gümüş, Ryan Britt, Robert Darnton, Özgür Uçkan, Bora Ekmekçi, Can Öz, Cem Erciyes, Selçuk Orhan

Edebiyat Gündemi: “Salâh Birsel’i Anımsamak” – Mustafa Şerif Onaran, Konur Ertop, Feridun Andaç, Metin Cengiz

Yazılar: Dünyayı Okumanın Yolları ve Büyük Dönemeç (Mehmet Rifat) – Çok Kadınlı Hayatlar (Hasan Bülent Kahraman) – Ahmet Telli İçin Şahsi ve Serbest Sözlük (Haydar Ergülen) – Tektaş Ağaoğlu’ndan Bir Dickens Çevirisi (Raif Özben) – Okurken 3 (Sabit Kemal Bayıldıran) – Bayıldıran’a Zorunluksuz Bir Yanıt (Sennur Sezer) – “Yazarlar Okullada” Dosyası Üzerine (Yusuf Çopur) – Onlar da Çevirdiler III (Tozan Alkan) – Yeni şiirler Arasında (Refik Durbaş) – Yeni Öyküler Arasında (Hatice Meryem)

Şiir: İsmail Uyaroğlu, Halim Yazıcı, Suna Aras, A. Barış Ağır, Gülçin Sahilli, Nur Pembeci, B. Kenan Kocatürk, Servet Gündoğdu, Şerif Temurtaş

Öykü: Birgül Oğuz, Emrah Öztürk, Ebru Yıldırım

Varlık Kitaplığı:  Altı / Orhan Aklaya (Engin Turgut) – Edebiyat ve Genç, Aynı Cümlede… (Mehmet Erkurt) –  Gelibolu Mitin Sonu / Robin Prior  (Safa Tekeli) – Aşkın Gölgesi / Gülşah Elikbank ile Söyleşi (Nuray Kaya) – Ayrıntı Yayınları 25 Yaşında / İlbay Kahraman ile Söyleşi (Serap Çakır) –  Şiir Günlüğü (Gültekin Emre)  – Yeni Yayınlar (Reyhan Koçyiğit) – Şimdi Haberler (Gülce Başer)

Varlık bu ay da Bakış Açısı, Anlar/Zamanlar, Günler Geçer, Boş Zamanlar, Çevirdim Dilim Yandı, Okurken, Yeni İmzalar, Şiir Günlüğü köşeleri, Semih Poroy’un çizimleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

2012 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

Yorum bırakın

Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümümüz olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verdiğimiz Gençlik Ödülleri, edebiyatımıza yeni değerler kazandırma amacını taşıyor…
Katılma Koşulları :

• Ödüle 30 yaş ve altındakiler katılabilir.
• Kitap bütünlüğü taşıyan şiir ya da öykü dosyaları 6 nüsha olarak, içinde fotoğraf, özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir zarfla birlikte paketlenip, en geç 15 Nisan 2012 tarihinde elimize ulaşacak biçimde, “Varlık Dergisi, Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Perpa İş Merkezi, B Blok, Kat 5, No 484 Şişli 34384 İstanbul” adresine gönderilmelidir. (Dosyalar iade edilmez.)
• Yarışma sonuçları Temmuz sayımızda açıklanacak, ödüller 79. kuruluş yıldönümümüz olan 15 Temmuz 2012’de sahiplerine törenle verilecektir.
• Ödüle değer bulunan dosyalar Varlık Yayınları’nca kitap olarak yayımlanacaktır.

Seçici Kurul :

Şiir dalında: Gülseli İnal, Sina Akyol, Tarık Günersel, Metin Cengiz ve Enver Ercan
Öykü dalında: Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Feridun Andaç ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu

%d blogcu bunu beğendi: