Ocak 2015’te Varlık’ta Medya Notları: Medyatik Kültürde İktidar ve Kitle Yönetimi – Nilgün Tutal, Aydın Çam, Korkmaz Alemdar

Yorum bırakın

Nilgün Tutal “Sihrini Yitirmiş Yüzeysel (Medyatik) Arzulara Dair Sözler”de şu soruların peşinden gidiyor: Georges Orwell ve Daniel Defoe’nun referans alınmasıyla kurulan edebî derinlik ile gittikçe daha fazla otoriterleşmekte olan siyasi bir düzenin devrimci ilan edilmesi arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? İkisi de gazetecilik de yapmış, hatta birisi 1700’lü yıllarda gizli bir toplum polisinin kurulmasına önayak olmuş Avrupalı yazarın, Türkiye’de son yıllarda kızışarak süren Kemalist Türkiye devri ile Yeni Türkiye devri arasındaki kapışmada yeri nedir? Tartışmayı ateşleyen Alev Alatlı’nın edebiyatçı olması; sözcüklerin sihrine “inanmış” bir kadın yazar olması soruları daha da çoğaltıyor. Edebiyatın gelecek konusundaki keskin basiretinin siyasi erkin katılaştığı anları önceden hissettiğini anımsayacak olursak, Orwell ve Defoe’nun “Türkiye’nin devrimci bir dönemden geçtiğine” dair Alatlı’nın hissine katılıp katılmayacakları, Alatlı’nın bu konudaki sözlerini, duruşunu ve siyasi pratiğini asla alkışlayamayacakları aşikâr değil midir? Her iki yazar da erki alkışlar hale gelen edebî sözün ideolojik işlevi konusunda uyarıda bulunmazlar mı? Tutal bu sorulara cevap aradığı yazısında siyaset, sanat, edebiyat ve medya kültürü arasındaki içinden çıkılması zorlaşan ve gittikçe tuhaflaşan durumumuzu ele alıyor.

Aydın Çam “Ekrandan Sızan Gerçeklik” adlı yazısında sanat tarihinin en eski tartışmalarından biri olan temsil, mimesis ve gerçeklik soruşturmasını Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ulusal ve uluslararası alanda kültürü araçsallaştırması meselesi üzerinden irdelemeye  çalışıyor. Televizyon ekranlarından sızan sinemasal gerçeklik/temsil, modernlik sonrası muğlaklıklar döneminde fizikî dünyada vuku bulan gerçekliğin yerini almış durumdadır. Ekrandan sızan gerçeklik ekonomik, politik, kültürel ve toplumsal yapı setlerini düzenleyerek bireyin kendisini çevreleyen fizikî dünyayı ve bu dünya üzerindeki ilişkileri  anlamlandırmasına, tanımasına ve kendini bu ilişkiler ağı üzerinde konumlandırmasına olanak verir; aksi halde bu düzen kaotik ve rastgele –her zaman olduğu gibi– işlemeye devam edecektir. Fredric Jameson’un (1992) ele aldığı biçimiyle bilişsel haritalandırma budur ve bu nedenle temsil artık gerçekliğin önüne geçmiştir.

Korkmaz Alemdar “Kanaat Önderliğine Soyunmak”ta siyasi iktidarın toplumsal düzenin meşruiyetini sağlamak için iletişim araçlarına hep ihtiyaç duyduğunu dile getirip; Türkiye ve ABD’de popüler kültür ürünlerinin bu amacı gerçekleştirmek için nasıl bir üretim ve tüketim ilişkileri içinde gelişip serpildiğine dikkati çekiyor. İletişim ve kültür ürünlerinin ABD’nin uluslararası düzendeki iktidar konumunu sağlamlaştıracak şekilde bir işlev gördüğü biliniyor. Benzer bir işlevi Türkiye’deki dizi piyasasının yurtdışına ihraç ettiği diziler de  üstlenmektedir. Ülkede gittikçe sertleşen ve gazetecileri bile suskunluğa hapseden siyasi erkin dizilerin ekonomik ve kültürel başarısından bu nedenle kıvanç duyduğu ve uluslararası kamuoyu oluşturmak için onların gücünden yararlanmaya çalıştığı bile görülmektedir. Alemdar yazısında, kendi kanaat önderlerini üreten, hatta bazen onları bile korku içinde bırakan siyasi erk sahiplerinin her şeyi körelten bir bilgiçlikten yana olmalarının iletişim çağında tehlikeli bir oyun olduğunun da altını çiziyor.

Reklam

Varlık – Ocak 2015

Yorum bırakın

mailing

Dosya: Didem Madak Şiiri – Solmaz Zelyüt, Derya Acuner, Cemal Salman, Asuman Susam

Medya Notları: Medyatik Kültürde İktidar ve Kitle Yönetimi – Nilgün Tutal, Aydın Çam, Korkmaz Alemdar

Yazılar: Bir Roman Girişinin İşaret Ettikleri (Mehmet Rifat) – Orhan Veli’nin Bilinmeyen Bir Şiiri ve Tarık Erman (Efdal Sevinçli) – Bir “Abbas Yolcu”: Talât Sait Halman (Çiğdem Ülker) – Vecihi Timuroğlu ile Son Söyleşi (Arzu K. Ayçiçek, Aydan Yalçın, İlhan Cem Erseven) – Bükreş’te “İstanbul Parfümü”nden Kalanlar: Bir Çeviri ve Şiir Yolculuğu (Erkut Tokman) – Çağın Gerisine Düşmek (Hüseyin Yurttaş) – Türkçeye Fransız Kalmak (Tozan Alkan) – Yeni Öyküler Arasında (Nalan Barbarosoğlu)

Şiir: Can Sinanoğlu, Orkun Destici, Caner Adıgüzeller, Enes Taşbaşı

Öykü: Aslı Akarsakarya, Hanife Altun, Eda Geven

Varlık Kitaplığı: Oğuzhan Akay ile Söyleşi (Vural Bahadır Bayrıl) – Otantik Snoplar / Mehmet Rifat (Ayşe Ece) – Orpheus’un Şarkısı / Handan İnci (Beyza Becerikli) – Nihat Genç ile Söyleşi (Nazlı Berivan Ak) – Sinemamızın Yüzüncü Yılında 100 Yönetmen / Rıza Kıraç (Yaşar Öztürk) – Peri Efsa / Sevgi Saygı (Tuğçe Keleş) – Hayriye Ünal ile Söyleşi (Evren Kuçlu) – Tülin Tankut ile Söyleşi (Gülsüm Cengiz) – Keçi Medeniyeti / Cemal Ün (Barış Özdemir) – Sıram Geldi / Süleyman Güden (Deniz Yalvaç) – Aşk Gibi Bakmasın Gözlerin / Mehmet Tektemur (Aslıhan İlhan) – Saç / Nur Özalp (Emre Dirim) – Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) – Yeni Yayınlar (Reyhan Koçyiğit) – Şimdi Haberler (Gülce Başer)

Varlık bu ay da Bakış Açısı, Not Defteri, Çevirdim Dilim Yandı, Yeni İmzalar, Şiir Günlüğü köşeleri, Semih Poroy’un çizimleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

%d blogcu bunu beğendi: