Medya Notları: Seçimlerin Ardından (Varlık – Temmuz 2015)

Yorum bırakın

Varlık dergisinin Temmuz 2015 sayısında Medya Notları köşesinde Korkmaz Alemdar “Seçim Kampanyası: Paralar Boşa mı Gitti?” başlıklı yazısında partilerin seçim kampanyalarını seçim sonuçlarının ışığında değerlendiriyor. Siyasal seçim kampanyası yönetiminin iletişimsel bir öngörü yeteneği gerektirdiğini; bu öngörünün de sadece teknik bir ikna stratejisi bilgisinden daha ziyade, seçime giren ülkenin kurumsal, siyasi ve kültürel tarihini iyi bilmekle mümkün olabileceğini vurguluyor. Ayrıca Serge Tchakotine’in Nazi Almanyası’ndaki propaganda faaliyetlerine ilişkin yazdıklarını okura anımsatıyor.

Nilgün Tutal “Seçimlerin Yüce Nesnesi: Altın Kaplı Klozet Kapağı” başlıklı yazısında 2015 seçim kampanyasında ortaya çıkan altın kaplı klozet kapağı tartışmasından hareket ediyor. Klozet kapağı gibi sıradan bir günlük yaşam nesnesinin siyasetin yüce nesnesine dönüşme serüvenini Fransız Psikanalist Jacques Lacan’ın Edgar Allan Poe’nun “Çalınan Mektup” öyküsüne getirdiği yorumun ışığında ele almayı deniyor. Gösteren değeri kazanan yüce/atık ikiliğiyle damgalanmış bir nesnenin siyasi mantığının ne olacağını çözümlüyor. Slovaj Zizek’in Lacan okumalarına dayanarak yaptığı saptamalarla bu yüce/atık nesnenin siyasi mantığının AKP yanlısı medyanın “sandıktan iktidarsızlık çıktı” sanısının kavramamıza nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor.

Aydın Çam, “Neşe ile Öfke Arasında” başlıklı yazısında 16. yüzyılın Flaman toplumunu ve gündelik hayatını tablolarına çarpıcı bir şekilde aktarmış olan Pieter Brueghel’in Karnaval ve Perhiz Arasındaki Savaş adlı çalışmasından yola çıkarak iktidarın öfkesini ve bu öfkeye karşı halkın neşesini irdeliyor. Taksim Gezi Parkı Direnişi’nden bu yana iyiden iyiye görünür hale gelen bir çatışma bu: Bir yanda yaşama sevinci veren bir neşe, diğer yanda onu sıkıdüzene sokmaya çalışan bir öfke…

Reklam

Editörden (Varlık – Temmuz 2015)

Yorum bırakın

2 Temmuz 1993 Sivas Yangını’nın üzerinden 22 yıl geçti. Ama gittikçe büyüyen bir yangın olarak sürüyor yüreğimizde. Betül Dünder, Ali Balkız, Mahmut Temizyürek, Eren Aysan ve Mahir Karayazı’ya Sivas – Madımak’ta yitirdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız adına da teşekkür ediyoruz.

Bu yıl, Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nin 25. Yılı…  İkinci dosyamızı da bu yıl ödül alanları tanıtmaya,  onların ürünlerine ayırdık. 25 yıl bir ödülü yaşatmak ve edebiyata yeni isimler kazandırmak Varlık dergisine yakışıyor elbette. Ödüle değer görülen arkadaşlarımızı kutlarken,  25. yılda bu ödülü kazanmış ürünlerden bir antoloji hazırlığı yaptığımızın müjdesini de verelim bu vesileyle.

Mehmet Rifat, “Karun gibi zengin kara cahillerimiz var” diyen “Âsaf DÎvânı”nın şairi Mahmud Celâleddin Paşa’yı anlatıyor, ondan örnekler sunuyor.

Hande Öğüt, Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan romanına feminist açıdan eleştirel bakışını bu sayıda da sürdürüyor. Atilla Birkiye ise İçimizdeki Şeytan ‘içimizdeki aşk’ diyor aynı roman için.

Nilgün Tutal,  Korkmaz Alemdar ve Aydın Çam bu kez “Seçimlerin Ardından” gelinen durumu masaya yatırdılar Medya Notları’nda.

Şebnem Şenyener,  “Zaman çoktan öldü, robotları kurtarın” diyor; Haydar Ergülen ise bir şairi, Salih Ecer’i konuk ediyor  sayfalarına.

Feridun Andaç “Başlangıçlar…Karşılaşmalar…Kırılmalar…”da ‘Mutsuzluğumuzun Kışı’na tarih düşürüyor.

Hüseyin Yurttaş, Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nden yola çıkarak şiir yarışmalarına, bu yarışmalara katılan şairlere değinmek için açıyor “Not Defter”ini.

Varlık Kitaplığı’nın konukları Yavuz Özdem, Tom Robbins, Bâki Ayhan T., Karin Karakaşlı, Roger-Pol Droit, Ahmet Zeki Muslu, Nermin Yıldırım, Bejan Matur, Gültekin Emre, Reyhan Koçyiğit ve Gülce Başer.

Ağustos sayısında buluşmak üzere…

Enver Ercan

Varlık’ta Bu Ay (Temmuz 2015)

Yorum bırakın

mailing

 

2015 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri:

Gülseli İnal, Sinâ Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Enver Ercan’dan oluşan şiir seçici kurulu, ödülü oybirliğiyle Mehmet Karaca’nın “Tuz Açlığı” adlı dosyasına verirken; Fatih Kök, Özkan Satılmış, Eşref Yener, Çağla Meknuze’nin dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.

Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Arzu Uçar’ın “Dış Kapının Mandalı” adlı dosyasına verirken; Mevsim Yenice, Emrah Tunç ve Defne Sarıöz’ün dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.

Ödül alan ve dikkate değer bulunan arkadaşlarımızın söyleşi ve ürünlerine yer veriyoruz.

Dosya: Sönmeyen Yangın: Sivas Katliamı – Betül Dünder, Ali Balkız, Mahmut Temizyürek, Eren Aysan, Mahir Karayazı

Medya Notları: Seçimlerin Ardından – Nilgün Tutal, Korkmaz Alemdar, Aydın Çam

Yazılar: “Karûn Gibi Zengin Kara Câhillerimiz Var” (Mehmet Rifat) – Sıradanlaştırdıklarımızdan mısınız? (Cihan Oğuz) – “İçimizdeki Şeytan”a Feminist Eleştirel Bir Bakış – 2 (Hande Öğüt) –  “İçimizdeki Şeytan”, İçimizdeki Aşk (Atilla Birkiye) – Enver Ercan’ın Şiirleri: Rutini Kırmak (Yaşar Güneş) – “Türkçenin Dudaklarısın Sen” (Mine Ömer) – Zaman Çoktan Öldü, Robotları Kurtarın (Şebnem Şenyener) – Şiirden Daha İyi: Salih Ecer (Haydar Ergülen) – Mutsuzluğumuzun Kışı (Feridun Andaç) – Not Defteri (Hüseyin Yurttaş) – Dip Köşe Şiir Notları (Ahmet Özer)

Şiir: Haydar Ergülen, Ogün Kaymak, Tuğrul Keskin, Gülümser Çankaya, Cenk Gündoğdu, Emel Kaya

Öykü: Atilla Şenkon

Varlık Kitaplığı: Yavuz Özdem ile Söyleşi (A. Ufuk Elmas) – Tibet Şeftali Turtası – Tom Robbins (Barış Özdemir) – Bâki Ayhan T. ile Söyleşi (Sezin Seda Altun) – Karin Karakaşlı ile Söyleşi (Beyza Becerikli) – Başka Diyarların Felsefesi – Roger Pol Droit (Yaşar Öztürk) – Mor Cepkenliler – Ahmet Zeki Muslu (Şeref Bilsel) – Nermin Yıldırım ile Söyleşi (Deniz Durukan) –  Son Dağ / Bejan Matur (Soner Demirbaş) – Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) – Şimdi Haberler (Gülce Başer)

Varlık bu ay da Bakış Açısı, Günler Geçer, Başlangıçlar Karşılaşmalar Kırılmalar, Not Defteri, Şiir Günlüğü köşeleri, Semih Poroy’un çizimleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık Haziran 2015’te Medya Notları: 2015 Türkiye Genel Seçimleri ve Kitlelerin Hayali Coşkusu

Yorum bırakın

Nilgün Tutal “Kitlelerin Hayali Coşkusu/İktidarın Fallosentrik Demokrasi Anlayışı?” başlıklı yazısında 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri için AKP’nin yürüttüğü seçim kampanyasında dile gelen temaları ele alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun mitinglerde, televizyon ekranından aktarılan imgelerinde ve siyasi reklam filmlerinde kitleye, iletişime, demokrasiye, dine, geçmişe ve bugüne dair dile getirdikleri önermelerin mutlak hakikat arayışıyla ilişkisini tartışıyor. Bu tartışmayı yaparken İtalyan felsefeci Gianni Vattimo’nun “zayıf düşünce” kavramından yararlanarak modernliğin krizi ile geleneksel/dini hakikatlerin mutlak egemenlik arayışıyla siyaset sahnesine çıkışı arasında paralellikler olduğunu gösteriyor. Vattimo’ya dayanarak Türkiye’deki erkek egemen, otoriter, fallusmerkezli ve üniter bir tarih anlayışına bel bağlayan siyasi/İslami iktidarın karşısına hangi argümanlarla çıkabileceğimizin izini sürüyor.

Imaginary Joy of Masses / The Phallocentric Democratic Idea of the Government

Tutal discusses the themes used by the Justice and Development Party (AKP) in the run-up to the General Elections of June 7th, 2015.  She explores the connection between the arguments of President Erdoğan and Prime Minister Davutoğlu regarding the populace, communication, democracy, religion, the past and the present, and the quest for absolute truth as these are presented in rallies, television images and political advertisements.  Tutal bases her arguments on the concept of “weak thought” by Italian philosopher Gianni Vattimo, indicating parallels between the crisis of modernity and the appearance of traditional/religious truths on the political stage with a quest for absolute sovereignty.  She traces the arguments with which one may oppose the political/Islamic government in Turkey that relies on male-dominant, authoritarian, phallocentric and unitary history.

Korkmaz Alemdar “Yeni Bir Seçim(!) ve Tutarsızlık Örnekleri” başlıklı yazısında 7 Haziran 2015 seçimlerinin Türkiye tarihine bir tuhaflık olarak not düşüleceğine işaret ediyor. Alemdar, muhalefet partilerinin bu tuhaflığa rağmen dürüst bir seçim yapılacağına inanarak oyunun kurallarına uygun davranmalarına istinaden, olup biteni siyasi açıdan olduğu kadar iletişim perspektifinden de anlamaya çalışıyor. Siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının birer ürünmüş gibi reklamlarının yapılmasına ironik bir eleştiri yönelten Alemdar, Türkiye’de 2002 öncesi seçim dönemlerinden ön plana çıkmış seçim reklamlarını hatırlatıp, sözü CHP’nin bu seçimlerdeki kampanyasının başarısızlığının nedenlerine getiriyor.

A New “Election” and Examples of Inconsistency

Alemdar argues that the 2015 elections will be recognized as a peculiarity in the history of Turkey.  Based on the fact that opposition parties still play by the rules under the impression that an honest election will be held despite this peculiarity, he explores the situation from the perspective of politics as well as communication.  Alemdar makes a satirical critique of “advertising” political parties and candidates as if they were commodities, reminds readers of the political campaigns made prior to the 2002 elections, and discusses the reasons for the unsuccessful campaign led by the Republican People’s Party (CHP) for these elections. 

Aydın Çam “Halkların Demokratik Seçimi” başlıklı yazısında 2015 Genel Seçimleri için partilerin yürüttüğü kampanyaları Halkların Demokratik Partisi ve Parti’nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı merkeze alarak değerlendiriyor. Daha önceki seçimlerde gerçekleştirilenin aksine bağımsız adaylar yerine parti olarak seçime katılma kararı alan HDP’nin bu tercihi Türkiye demokrasisi için de son derece önemli. Bu seçimin sonucuna göre Türkiye siyasal sisteminin geri dönüşü olanaksız bir biçimde değişmesi dahi söz konusu. Parti’nin seçim sonrası alacağı/alabileceği tutuma dair bir tartışmaya girişmeden önce yüzde 10’luk seçim barajını aşıp Meclis’te temsil edilmesi –buna bağlı olarak da AK Parti’nin mevcut durumdan çok daha düşük bir temsil oranıyla yetinmesi– büyük önem taşıyor. Çam, bu koşullara bağlı olarak hem HDP’nin yürüttüğü hem de onun karşısında yer alan, eski ve yeni medyanın karakteristik özelliklerini de örnekleyen seçim kampanyalarını irdeliyor.

Democratic Election of the Peoples

Çam discusses the campaigns of the parties for the 2015 elections with a focus on the Democratic Party of the Peoples (HDP) and its Cochair Selahattin Demirtaş.  Unlike previous elections, HDP chose to take part in these elections as a party rather than individual independent candidates, which has tremendous implications for Turkish democracy.  The political system in Turkey may even be changed irreversibly depending on the outcome of these elections.  Before any discussion about the HDP’s post-election attitude and politics, it is paramount that HDP exceeds the 10% representation threshold to gain seats in the Parliament – which will lead to a massive reduction in the number of seats occupied by the AKP.  Under these circumstances, Çam explores pro- and anti-HDP election campaigns while pointing out characteristics of old and new media.

2015 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri açıklandı!

Yorum bırakın

Dergimizin yayına başladığı 1933 yılından bugüne kadar özenle sürdürdüğü ‘edebiyatımıza yeni değerler kazandırma’ çabası, 82. yılımızda da edebiyatseverleri yeni imzalarla buluşturuyor. Bu yıl şiir dalında Mehmet Karaca, öykü dalında ise Arzu Uçar ödüle değer görüldü.

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne katılım her yıl olduğu gibi yine yoğundu.

Şiir dalında ön elemeden geçirilerek seçici kurula sunulan dosyalar Deniz Özturan, Fatih Kök, Umut Göksal, Merve Yılmaz, Mehmet Karaca, Eşref Yener, Onur Şahin, Özkan Satılmış, Çağla Meknuze Kırant, Seyfi Önder, Tamer Sağır, Sevim Varlıklar imzalarını taşıyordu.

Gülseli İnal, Sinâ Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Enver Ercan’dan oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu ödülü oybirliğiyle Mehmet Karaca’nın “Tuz Açlığı” adlı dosyasına verirken; Fatih Kök, Özkan Satılmış, Eşref Yener, Çağla Meknuze’nin dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.

Öykü dalında ön elemeyi geçenler Okan Çil, Mehmet Oktay Onbaşı, Arzu Uçar, Emrah Mete, Mevsim Yenice, Gül İnce Beqo, Emirhan Burak Aydın, Emrah Tunç, Jale Nur Turgut, Atiye Gülfer Gündoğdu, Defne Sarıöz, Harun Kapan, Osman Tünç, Nevzer Eylül Açıkkol, Mert Yılmaz Güler’in dosyalarıydı.

Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Arzu Uçar’ın “Dış Kapının Mandalı” adlı dosyasına verirken; Mevsim Yenice, Emrah Tunç ve Defne Sarıöz’ün dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.

Ödül alan ve dikkate değer bulunan isimlerin söyleşi, şiir ve öykülerine Varlık Temmuz 2015 sayımızda yer vereceğiz.

Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümümüz olan Temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verdiğimiz Gençlik Ödülleri’ne bugüne dek değer görülen isimler:

Şiir dalında:

1984: Behçet Aysan, Hüseyin Ferhad, Bedrettin Aykın
1986: Salih Bolat
1991: Altay Öktem
1992: İdris Özyol
1993: Mesut Adnan
1994: Tuna Kiremitçi
1995: Özgür Özmen
1996: Derya Çolpan
1997: Selim Temo
1998: Tarkan Çeper
1999: Zafer Ekin Karabay, Can Bahadır Yüce
2000: Özlem Tezcan, Alphan Akgül
2001: Sinan Oruçoğlu, Mehmet Butakın
2002: Ali Özgür Özkarcı
2003: Mehmet Erte, Seyyidhan Kömürcü
2004: Mehmet Öztek, Alperen Yeşil
2005: Alper Gencer
2006: Olcay Özmen
2007: Yusuf Uğur Uğurel
2008: Veysi Erdoğan
2009: A. Barış Ağır
2010: Halil İbrahim Polat
2011: Taner Cindoruk
2012: Harun Atak
2013: Serap Aslı Araklı
2014: Miray Çakıroğlu
2015: Mehmet Karaca


Öykü dalında:

1987: Cemil Kavukçu
1991: Sibel Türkmenoğlu
1992: Semra Topal
1993: Ülkü Çadırcı
1994: Doğan Yarıcı
1995: Nurdan Beşergil, Sema Kaygusuz
1996: Müge İplikçi
1997: Akın Sevinç
1998: Karin Karakaşlı
1999: Murat Saraçoğlu
2000: Elif Çınar
2001: Abdullah Mollaoğlu
2002: Canan Akalan
2003: Hakan Ergül
2004: Temel Karataş
2005: Mehmet Erkan
2006: Gülçin Karaş
2007: Birgül Oğuz
2008: Burak Evren
2009: Aslı Akarsakarya
2010: Pelin Buzluk
2011: M. Özgür Mutlu
2012: Gökçe Parlakyıldız
2013: Şengül Can
2014: Nurullah Kuzu
2015: Arzu Uçar

Varlık’ta Bu Ay (Haziran 2015)

Yorum bırakın

mailing

Dosya: “Şiirin Anonimleşmesi: Yayılma mı Yağma mı?” – Betül Dünder, Didem Gülçin Erdem, Mehmet Butakın, S. F. Çanga

Medya Notları: 2015 Türkiye Genel Seçimleri ve Kitlelerin Hayali Coşkusu – Nilgün Tutal, Aydın Çam, Korkmaz Alemdar

Yazılar: Bir Anlatıcının Seslendiği Gücül Örnek Okur (Mehmet Rifat) – Tartışmacı, Düşünür, Araştırmacı, Edebiyatçı Attilâ İlhan (İbrahim Oluklu) – Şairin Bir Denemeci Olarak Portresi: Cemal Süreya (Haydar Ergülen) – Fazıl Hüsnü Dağlarca (Türkân Yeşilyurt) – Ölüm Alışkanlığı (Mahmut Şenol) – “Atların Uykusu”ndaki “Belirsizlikler” (Cemil Okyay) – ‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakış’la Fethi Naci ve Roman Eleştirisi – 2 (Halûk Sunat) – “Tekne Kazıntısı” Üzerine Bir Söyleşi (Tülay Ferah – Mustafa Öneş) – Editörlük Meselesi Üzerine (Hikmet Temel Akarsu) – “İçimizdeki Şeytan”a Feminist Eleştirel Bir Bakış – 1 (Hande Öğüt) – Sesimdeki Rüzgâr (Feridun Andaç) – Meksikalı Çevirmen Selma Ancira ile Söyleşi (Özge Cengiz – Tozan Alkan) – Yeni Şiirler Arasında (küçük İskender) – Yeni Öyküler Arasında (Hatice Meryem)

Şiir: Arife Kalender, Hüseyin Alemdar, Hüseyin Köse, Asuman Susam, Alphan Akgül, Arif Erguvan, Alper Beşe, Şeyda Üzer, İbrahim Serhat, Hüseyin Kalyan

Öykü: M. Özgür Mutlu, Şengül Can, Leylâ Çapan, Önder Şit

Varlık Kitaplığı: Nihat Ziyalan ile Söyleşi (Hüseyin Alemdar) – Ersan Üldes ile Söyleşi (Melike Belkıs Aydın) – Mükemmel Katilin Peşinde / N. Ahmet Erözenci (Tolga Aras) – Alandaki Park / Adnan Özyalçıner (Fatma Yeşil) – Altay Öktem ile Söyleşi (Gülce Başer) – Ahlakın Akli ve İnsani Temeli / Şahin Filiz (Samim Rıfkı) – Barbarın Kahkahası / Sema Kaygusuz (Beyza Becerikli) – Atilla Birkiye ile Söyleşi (Senem Dere) – Tunç Lokum ile Söyleşi (Adil İzci) – Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) – Yeni Yayınlar (Reyhan Koçyiğit) – Şimdi Haberler (Gülce Başer)

Varlık bu ay da Bakış Açısı, Günler Geçer, Çevirdim Dilim Yandı, Başlangıçlar Karşılaşmalar Kırılmalar, Yeni Şiirler/Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü köşeleri, Semih Poroy’un çizimleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık dergisinin Haziran 2015 sayısında neler var? / Enver Ercan

Yorum bırakın

Editör’den

Bu sayıda dosyamızın adı: “Şiirin Anonimleşmesi: Yayılma mı Yağma mı?” Ve soru devam ediyor: “Şiirin biricikliği ve şairin dokunulmazlığı üzerine eski metinlerden ve hatıralardan yola çıkarak çok şey söyleyebiliriz. Peki ‘Bugün başka bir şey yaşıyoruz’ diyerek kimi zaman geçiştirdiğimiz, kimi zaman kibirlendiğimiz ama en çok da ‘eğlendiğimiz’ şey ne? Bizi Rimbaud’nun ‘başkası’na taşıyan ‘Ben bir başkasıdır’ değil artık. Hepimiz hepimiziz!” Dosyayı okuyunca bakalım siz ne diyeceksiniz?..

Mehmet Rifat, Güven Turan’ın Yaz Üçgeni adlı romanından yola çıkarak “roman söylemindeki bütün göndermelerin örgüsünü kavrayabilecek bir Gücül Örnek Okur”u niteliyor.

İbrahim Oluklu, Attilâ İlhan’ın Tartışmacı, Düşünür, Araştırmacı, edebiyatçı yönlerini açımlıyor.

Cemal Süreya Sempozyumu’daki bildirisini Varlık okurlarıyla paylaşıyor Haydar Ergülen: “Şairin Bir Denemeci Olarak Portresi.”

Mahmut Şenol, birçok yazar ve şairden de el alarak, ölüm kavramı dolayımında yaşamı anlaşılır kılmaya çalışıyor.

Cemil Okyay farklı bir açıdan yorumluyor Salih Bolat’ın Atların Uykusu’nu.

Medya Notları’nın konusu ise “2015 Türkiye Genel Seçimleri: Kitlelerin Hayali Coşkusu”… Nilgün Tutal, Korkmaz Alemdar ve Aydın Çam’dan atak bir dosya yine…Tülay Ferah ve Mustafa Öneş Tekne Kazıntısı bağlamında şiir anlayışlarını konuşuyorlar.

Hikmet Temel Akarsu editörlük müessesesini sorguluyor yazısında.

Hande Öğüt bundan sonra eleştirel feminist yazılarıyla bizlerle olacak. Yeniden hoşgeldin diyoruz Hande’ye.

Feridun Andaç yeni bir seri yazıya başladı: “Başlangıçlar… Karşılaşmalar… Kırılmalar…”

Tozan Alkan bu kez Özge Cengiz’le birlikte Meksikalı çevirmen Selma Ancira ile yaptığı bir söyleşiye yer verdi “Çevirdim Dilim Yandı”da.

küçük İskender ve Hatice Meryem yine “baş başa” genç şair ve öykücülerle.

Bu sayının şairleri Arife Kalender, Hüseyin Alemdar, Hüseyin Köse, Asuman Susam, Alphan Akgül, Arif Erguvan, Alper Beşe, Şeyda Üzer, İbrahim Serhat, Hüseyin Kalyan; öykücüleri ise M. Özgür Mutlu, Şengül Can, Leylâ Çapan, Önder Şit.

Ve “Varlık Kitaplığı”…

 Enver Ercan

%d blogcu bunu beğendi: