web

Platon’dan bugüne Devlet’i odağına alan pek çok tartışma yaşandı ve ya­şanıyor. Bu tartışmaların çoğunda ‘Devlet’in tarafsızlığı, eşit vatandaşlık ilke­si, yargının bağımsızlığı’ gibi başlıklar bugün daha bir öne çıkıyor. Bir arada yaşama kültürünün korunması, önümüze yasaları, bazı hak ve ödevleri çıkar­tıyor. Evet, devletsiz yaşanmıyor; ‘devrim teorilerinin çoğunun, var olan dev­let yerine bir başka devlet koymak amacından türetildiğini’ biliyoruz. Bugün, ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle, ‘Devlet’in farklı cepheler tarafın­dan daha bir hararetle tartışılmakta olduğunu görüyoruz. Biz de Varlık dergisi olarak bu tartışmaya yeni açılımlar getirecek yazarların düşüncelerini, editör­lüğünü Betül Dünder’in yaptığı bir dosyayla paylaşmak istedik. Dosyayı Dev­let’e farklı cephelerden bakan metinlerle oluşturmak hem siyaset felsefesinin temel meselelerinden biri olan “İdeal Düzen” tartışmalarını gündemleştir­mek gayesi de taşımakta. Devlet’in kadına yaklaşımından, yasaların yurttaşı mı yurttaşın yasaları mı sorusuna, antik Yunan devletinden günümüzün mo­dern devletine bir yay çizen devletin paryalarına ve kimlik politikalarına bir pencere açmayı hedefleyen metinler ile karşınıza çıktık bu ay.

Bu ayki “Medya Notları” da ana dosyamızla bağlantılı: “Korku Çağında Medya ve Hainlik”. Günümüz medyasının “”zavallı” hallerini tartışıyor ya­zarlarımız.

Halûk Sunat ise “Psikanalitik Duyarlıklı Bakış’la Çatışma ve Demokrasi” başlıklı yazısı ile dosyamıza bir başka açılım getiriyor.

Dergimize dosyalar da hazırlamış olan Laurent Mignon bu kez bir kitabın çevrilmesini öneriyor yayıncılarımıza: Hitler’i Yenmek.

İlyas Tunç ise erotik dansın politik kadını Josephine Baker ile buluşturu­yor bizi.

Feridun Andaç anıların izinde birçok yazarın yaşamına ışık düşürüyor de­nemesinde.

Ali Özgür Özkarcı, “Behçet Necatigil Eserleri Sözlüğü”nü bu sayıda da sürdürüyor.

Haydar Ergülen bir şairin doğum gününü anımsatıyor: “Metin Altıok 75 Yaşında!..”

Son yıllarda titiz çalışmalarıyla dikkat çeken Sabit Kemal Bayıldıran, eleş­tiri kurumuna farklı açılardan yaklaşıyor.

Küçük İskender’le Hatice Meryem ise yine şair ve öykücülerle “baş ba­şa”!..

Önümüzdeki sayıda buluşmak üzere…

Reklamlar