web

Nilgün Tutal Cheviron, Duyumlu ve Sorumlu Buluşmalar başlıklı yazısında İKSV’nin desteğiyle gerçekleştirilen Osmanlılar ve Avrupalılar sergisinin küratörü Beral Madra’yla yaptığı söyleşiden öğrendiklerini paylaşıyor. Çok dilli ve çok kültürlü olan bu sergiden yola çıkarak kaleme aldığı kültür, tarih ve hafıza hakkındaki yazısında karşılaşmaları merkeze alıyor. Karşılaşmalar yıkım ve yaratımı aynı anda içeren fenomenlerdir; bir yandan yeni bir kültürü doğuracak potansiyeli içerirken, diğer yandan doğaları gereği tarafları çatışmaya yönelten yapılardır. Çatışmanın temel nedenidir farklılıklardır: Küresel dünyanın yarattığı bir olgu olarak farklılıkların zorunlu ya da gönüllü karşılaşması, çağımızın önemli sorunlarının kaynağını oluşturur. Sanatın temel işlevlerinden biri de bu noktada yeniden görünür oluyor: Kültürel çeşitliliğinin ve farklılığın hak ettiği saygınlığa ulaşması…

Korkmaz Alemdar, Kimlik Siyasetinin Açmazları başlıklı yazısında modernlik sonrasının küresel çözülmelerinin merkezinde duran bir olguya, kimliğe ve kimlik ekseninde yürütülen siyasete değiniyor. Birleştirici değil de ayrıştırıcı bir olgu bu: Ortak bir şeyleri olmayanları bir araya getirmeyi amaçlayan arayışın bırakılması… Ortaklıklar temelinde kurulan ulus devletleri reddederken yeni ulus devletlerin inşasını öneren, tam da modernlik sonrasına özgü bir çelişkiler bütünü…

Aydın Çam, Duvarın Arkasındaki Sesler: Şalom Gazetesi Yazarları Karel Valansi ve Riva’yla Söyleşi’de 2003’ten bu yana haftalık Şalom gazetesi ve ona bağlı Şalomist, Panorama ve Şalom Dergi için dış politika ağırlıklı olmak üzere haber ve araştırma yazıları kaleme alan Karel Valansi ve başta Şalom olmak üzere, çeşitli mecralarda mizah yazıları yayımlayan Riva’yla söyleşiyor. Duvarın arkasında kalanlarla medya, iletişim ve antisemitizm kavramları etrafında yapılan ve duvarı, bir nebze olsun yıkmaya çalışan bir deneme bu…

Reklamlar