mailing

Shakespeare ölümünün 400. yıldönümünde bütün dünyada olduğu gi­bi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle anılıyor. 400 yılı aşkın süredir binlerce kez sahnelenen oyunlarıyla ve soneleriyle sanat dünyasının ikonlarından bi­ri olan Shakespeare’in bugün bir endüstri haline geldiği ve yapıtlarının farklı yönetmenlerce yapılan yorumlarıyla, bu yorumların yeniden yorumlanma­larıyla başka bir şeye dönüşmüş olabileceği de tartışılıyor. Cevat Çapan, Öz­demir Nutku, Kemal Aydoğan gibi tiyatro dünyasının bu konudaki en yetkin isimlerine ve iki genç şaire, Duygu Kankaytsın ile Miray Çakır’a yer verdik dosyamızda. Shakespeare ile ilgili bilgilerimizi tazeleyen, onu farklı açılardan değerlendiren bir dosya oldu.

Halûk Sunat “Sahilde Kafka’dan Esinle Fantastik Anlatı ve Yaratısal Kay­gı” üzerine düşünüyor yazısında; Şengül Can, Kemal Bilbaşar’ın Denizin Ça­ğırışı romanı üzerinden taşra sıkıntısını anlatıyor.

Eleştirmenliğinin yanı sıra gezi yazılarıyla da dikkat çeken Çiğdem Ül­ker, yazınsal ve kültürel bir atmosfer içinde, bu kez Kıbrıs’ta gezdiriyor bizi.

Deniz Özbeyli, Züleyha’yı proto-feminist bir karakter olarak değerlendi­riyor.

Nilgün Tutal, Michel Tournier’in Altın Damla adlı kitabından yola çıka­rak ‘görüntünün sihri’ni anlatıyor.

Sabit Kemal Bayıldıran, günümüz edebiyat ortamındaki farklı gelişmeleri yorumluyor yine.

Şiirimin Çeyrek Yüzyılı, Yücel Kayıran’ın son kitabı. Şairliğinin yanı sı­ra eleştiri yazılarından da tanıdığımız Kayıran’la kitabı üzerine Cemal Atay Genç konuştu.

“Edebiyat Gündemi”nin konuğu bu kez Yusuf Alper. Şairi Nisa Leyla ve Yunus Koray değerlendiriyor.

Rahime Sarıçelik, Kuyucaklı Yusuf ekseninde hegemonik erkekliği sorgu­luyor.

Haydar Ergülen, “Yazevinde Şiir”de okuduğu şiir kitaplarıyla buluşturu­yor bizi.

Basın ve yayıncılık dünyasının duayeni Hakkı Devrim’i geçtiğimiz gün­lerde yitirdik. Yusuf Çotuksöken’in yazısıyla ustamızı saygıyla selamlıyoruz.

Bu ayın öykücüleri John Steinbeck ve Sezer Duru; şairleri ise Gülümser Çankaya, Hakan Cem, Yusuf Alper, Fatih Kök, Salih İpek.

Varlık Kitaplığı’nda Feridun Andaç, Zehra İpşiroğlu, Veysel Çolak, Adil İzci, Erkut Tokman, Mustafa Köz, Özgür Çakır’ın kitaplarına ilişkin söyleşi ve yazıları okuyacaksınız. Elbette Gültekin Emre’nin “Şiir Günlüğü”nü de.

Eylül sayımızda buluşmak üzere…

 

 

 

 

Reklamlar