mailing

 

Bu ayki dosyamız “Modern Türkçe Edebiyatın Rol Modelleri”… Ali Öz­gür Özkarcı’nın bu olguyu irdeleyen yazısı ve Murat Belge ile Step ve Bozkır adlı kitabından yola çıkarak gerçekleştirdiği söyleşi, yepyeni bir ufuk açıyor önümüze. Selçuk Orhan ise dosya bağlamında modern edebiyatımızda na­mus kavramını ele alıyor.

Mahmut Temizyürek, Necatigil’de etkilenme ve benzemezliği anlatıyor. Yüksel Pazarkaya ise her Aralık ayında olduğu gibi şiiriyle bu büyük ustayı saygıyla selamlıyor.

Son yılların en tartışmalı Nobel’i bu yıl yaşandı. Bir yandan Bob Dylan ödülü kabul etti mi etmedi mi soruları tartışılırken, bir yandan da hak etti mi etmedi mi soruları gündemi epeyce meşgul etti. Gülce Başer’in yazısı bu ko­nuyu aydınlatıyor.

Haydar Ergülen “Nursel Duruel’in Poetikası” adlı yazısıyla edebiyatımı­zın bu değerli ismine farklı bir açıdan yaklaşıyor.

“Medya Notları”nda Nilgün Tutal ve Korkmaz Alemdar “Siyasetin Cin­siyeti”ni sorguluyor: “Modernleşme insanlar arası ilişkilerde fiziki şiddeti, güçlünün yasasını ön plana çıkartan anlayışları geriletmiyor. Uygun ortam bulduklarında, özellikle sağ değerler, sağ politikalar yeşerip çoğaldığında bir­denbire kadının konumu konusunda antidemokratik anlayışlarla karşı karşı­ya kalıyoruz.”

“Edebiyat Gündemi” sayfalarını ise “Zamansız ve Mekânsız Bir Gurbetin Şairi” Gültekin Emre’ye ayırdık: “Her şair bir başka şairden doğar. Kendini doğurmuş bir şair yoktur.”

Edip Cansever’in kitaplarına girmemiş altı şiiri olduğunu biliyor musu­nuz? Bilmiyorsanız Mehmet Can Doğan’ın yazısı merakınızı giderecektir mutlaka.

Taner Ay yirminci yüzyılın en “azılı teröristi” Çakal Carlos’u misafir et­miş yazısına. İbrahim Oluklu, Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye destanına dair biçimsel okumaların açmazlarına değiniyor. Sabit Kemal Bayıldıran ye­ni sorular, yeni cevaplarla çıkıyor okurun karşısına. Feridun Andaç ise “Kendi Engelinden Geçmek”i irdeliyor.

Dergide başka yazılar, öyküler ve şiirler de var tabii.

Sayfaları merakla çevirmeye başlayın; hadi!..

 

Reklamlar