2017-02

Bursa Nilüfer Belediyesi 16-17 Aralık tarihlerinde “Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu” düzenledi. Açılış konuşmalarını Özdemir İnce, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Kütüphane Müdürü Şafak Pa­la’nın, kapanış konuşmasını ise Cevat Çapan’ın yaptığı etkinlikte iki gün bo­yunca ülkemizin önde gelen yazarları ve eleştirmenleri farklı açılardan Yaşar Kemal’i değerlendirdiler.

Varlık dergisi olarak bu sempozyumda sunulan bildirilerden bazılarını sayfalarımız elverdiğince yayımlayıp büyük yazarımızı biz de saygıyla selam­lamak istedik.

Bize bu olanağı tanıyan Nilüfer Belediyesi’ne ve bildirilerinin yayımlan­masına izin veren Feridun Andaç, Mahmut Temizyürek, Adnan Binyazar, Emin Özdemir, Nedret Kılıçeri ve Seza Yılancıoğlu’na teşekkür ederiz. Ta­bii Yaşar Kemal’in roman kahramanlarını resimleyen ressam Mustafa Deli­oğlu’na ve vinyet olarak kullandığımız Yaşar Kemal fotoğrafını çeken Güneş Karabuda’ya da…

İnci Aydın; Komet, Leylâ Erbil ve Gülseli İnal’ın yapıtlarından yola çıka­rak 1980 döneminin resme ve edebiyata yansımasını irdeliyor.

Lâle Demirtürk, edebiyat, demokrasi ve okumak olgularından yola çı­karak roman kişileriyle birlikte yürüyor.

Ümit Yıldırım “Murathan Mungan’ın Solak Defterler’inde Ses İzleği”ni inceliyor.

Laurent Mignon yine ilginç bir kitabı gündeme getiriyor: Halide Edip Adıvar’ın “Gandici” olduğu dönemde, 1935 yılında Hindistan gezisinden he­men sonra kaleme aldığı Inside India adlı kitabın serüveni okurların da ilgisi­ni çekecektir kuşkusuz.

Çiğdem Ülker, Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider’ini yazdı bu sa­yıda.

Murat Batmankaya “Geçmiş Zaman Tesellileri” başlığıyla yazılar yazacak artık. İlk yazısı Aka Gündüz üzerine.

“Medya Notları” bu sayıda “kitsch”e ayrıldı. Nilgün Tutal ve Korkmaz Alemdar “Kitsch ya da Cehaletin Egemenliği”ne not düşüyorlar.

Ali Özgür Özkarcı, “İmadan Gerçekçiliğe Bir Kavis” olarak tanımladığı Murat Yalçın öykülerini inceledi.

Haydar Ergülen, Latife Tekin için 7 parça yazdı, Taner Ay ise “Paris’te Son Tango Gerçeği”ni…

Elbette şiirler, öyküler, söyleşiler ve kitap tanıtım yazıları da var bu sayıda. Sayfaları çevirince göreceksiniz.

Mart sayısında buluşmak üzere…

 

 

Reklamlar