Murat Özyaşar (foto: Marion Fontenille)

“Yapılanları görmek, görmenin o ağır yüküyle yaşamak,
“tanık” olmanın sancısını duymaya başlamaktır. Tüm bu
yaşananların öyküye evrilmesinde, kurmaca bir metne
dönüşmesinde ise ince bir hattın, hassas bir terazinin
olduğunu düşünüyorum.”

Reklamlar