Sanatın Gölgedeki Kadınları, öncelikli olarak ait olduğumuz coğrafyadaki kadın tarihine ve kadın sanatına dair bir katkı sunmayı hedefliyor. 19. yüzyıl ortasından 20. yüzyıl ortasına kadar olan yüzyıllık dönemde yaşamış, üretmiş, sanatsal yaratı evrenine dahil olmuş ancak adları tarihin sanatçıları arasında anılmayan, unutturulan, yok sayılan kadın sanatçılara kapı aralayan, onları tarihsel anlatının görünür alanına taşıyan bir çalışma. Sanatın birçok alanında var olma savaşı vermiş, yaşadığı dönemde erkek egemen platformda yer alma başarısını göstermiş kadınlara dair bir vefa borcu da denebilir. Aynı şekilde bugünün ve geleceğin kadın sanatçılarının tarihe geçebilmesi adına değerli bir uğraş.

Reklamlar