Suç romanlarının efsane yazarı James Sallis, Willnot Kasabası adlı kitabının başkarakteri Dr. Lemar Hale’in boğazına böyle bir kılçık takıyor. Hale’in içine kurt düşüren cinayetler ve meskûm mahal dışında bulunan cesetler, aynı zamanda kasabanın en karanlık noktası.

Reklamlar