İşte başka büyük bir şair, Ausiàs March. A. March (1397-1459) Valensiyalı Katalan şair, Ramon Llull ile birlikte Katalan şiirinin kurucuları arasında sayılıyormuş. Yaşadığı döneme kadar “ortaçağ ozanlarının epik ve dramatik şiirlerle kiliseyi ve tarihi kahramanlıkları öven söylemlerinin dışına çıkarak” ilk kez Katalanca lirik aşk şiirleri yazmış. Öylece ülkede yeni bir şiir hareketi, anlayışı başlamış. İki kez evlenen ve eşlerini yitiren şair, eşlerine övgülü aşk şiirleri yazmış. Meryem Ana ve Tanrı ile söyleşilerini de şiirleştirmiş. Tanrı’dan hayatına son vermesini, böylece daha fazla günah işlemesine engel olmasını, yanına almasını içeren 124 şiir yazmış. Kendini öne çıkarmış, aşklarını yüceltirken Tanrı’yı da yüceltmiş.