Varlık Eylül 2020’de Gündem adlı köşemizde Betül Dünder, “Hayatta Kalmak Adına Bir Sözleşme” başlıklı yazısında Türkiye’de son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarından ve hükümetin olumsuz tutumuna karşı gerçekleştirilen eylemlerden bahsediyor. Ayrıca “Şiddete Hayır, İstanbul Sözleşmesi’ne Evet!” bildirisine de dergimizde yer veriyoruz.

Yorum bırakın

Yıllar önce “töre cinayetleri” başlığı al­tında toplanan ölümlerin “bize” –kısmen– uzak kalması, ölümlerin coğrafyanın doğusuna tapulanmış feodalizm içerisinden okunması, bu “ilkel şiddetin” o coğrafyanın kaderi olduğu düşüncesi, aynı za­manda töreyi sürdürenin bizatihi kadın olduğu üzerinde fikir birliği­ne varanların ırka dayalı argüman­lar geliştirmesine de tanıklığımız var. Oysa başlığımız değişeli çok zaman oldu. Töre cinayetleri yerini “kadın cinayetleri”ne bıraktı. Ülke­nin kuzeyinden güneyine, batısın­dan içerilere her köşesinden katle­dilen kadınların haberleri geliyor. Sosyolojik olarak tartışmaya ve in­celenmeye mecbur birçok hayatın münferit örnekler olmadığını, ka­dın cinayetlerinin politik olduğunu dillendirmek bile bizi bir adım öne çıkarıyor iktidarın gözünde.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Reklam

Varlık Eylül 2020 sayısının şairleri: Oktay Taftalı, Ömer Erdem, Bilal Kolbüken, Nisa Nur Tetik, Murat Sezgin Yalçın, Nurgül Özlü, Bahri Butimar, Hatice Fakioğlu.

Yorum bırakın

“Aramızdaki Ölü Dil ve Murat Uyurkulak’ın ‘Delibo’su” başlıklı yazısıyla Hande Balkız, Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında.

Yorum bırakın

Murat Uyurkulak (foto: Muhsin Akgün)

Murat Uyurkulak romanlarında kahramanın kendisini ve dünya­yı nasıl algıladığı; dünyanın kah­ramanı nasıl algıladığından, hangi sosyo-ekonomik-psikolojik konu­ma yerleştirdiğinden daha önem­lidir. Kahramanın kendilik bilin­ci, etrafını kuşatan realitelerden önceliklidir.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

“Murat Menteş’in ‘Antika Titanik’inde Trans-Gerçeklik: Tüm Bileşenlerin Aynı Anda Değiştiği Bir Evrende Anlatı Kurmak” başlıklı yazısıyla Yalın Alpay, Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında.

Yorum bırakın

Murat Menteş (foto: Onur Sözeri)

Yalancı anlatıcıların, kafası ka­rışık kahramanların, kendisi hak­kında bile dünya hakkında bildik­lerinden fazlasını bilmeyenlerin anlattıklarından oluşan, güvenil­mez bir metin Antika Titanik. Her­kes ve her şey birbirinin yerine geçmiş. Gerçek nedir, nerededir belirsiz. Gerçeğin kendisi yok, onu gösterdiğini iddia eden gösterenler var. Fakat bu gösterenler her defa­sında farklı bir şey gösteren güve­nilmez gösterenler. Birden fazla şe­yi gösteren, boş bir gösterendir, öyle değil mi?

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Elif Öner ve Evrim Kavcar ile “Hassas Sesler Sözlüğü” ve “Kaba Günü Yonttuğumuz İnce Bıçak” sergileri üzerine Hıdır Eligüzel söyleşti. Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında: “İçinde yaşadığımız politik ve ekonomik iklimin yarattığı baskı bizi sese götürdü.”

Yorum bırakın

Elif Öner, Evrim Kavcar (Foto: Cevahir Akbaş)

“İçinde yaşadığımız politik ve ekonomik iklimin yarattığı baskı bizi sese götürdü.”

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Varlık Eylül 2020 sayısının öykücüleri: Ahmet Önel, Çağdaş Küçük.

Yorum bırakın

Nuran Direk, Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında “Yaş Almışlar ve Yaşlılar” başlıklı yazısında “Ne zaman yaşlı olunur?” diye soruyor.

Yorum bırakın

Seksen yaşındaki İsveçli, elli yaşındaki Zonguldaklı madenciden daha genç görünebilir. Sonuç: tıp otoriteleri normal yaşam koşullarında organlarımıza “metal yorgunluğu” sınırı koymuş olsa bile, bu durum toplumsal, ekonomik, sınıfsal, politik ve kültürel koşullara göre değişebilir.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Ecem Özensoy, “Cumhuriyet Dönemi Aydınları Arasında Melek Celal Sofu” başlıklı yazısıyla Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında.

Yorum bırakın

Melek Celal Sofu Moda’da, 1930’lar

Görülüyor ki Melek Celal So­fu’yu yalnızca zanaat ve el becerisi gibi çoğunlukla kadınlara yakıştırı­lan süsleme sanatlarıyla ilişkilen­dirmek yeterli değildir, onu dö­nemin mimari ve şehircilik gibi kültürel tartışmalarına dahil olan etken bir özne olarak görmek da­ha kapsamlı bir araştırma yöntemi olacaktır. Bunun da ötesinde Me­lek Celal Sofu’yu –ya da bir başka kadın sanatçıyı– yalnızca “İlk Türk Kadın Sanatçılar” kategorisi içinde sınırlandırmamak gerekir. Katego­rileştirme, tarihyazımının önemli bir problemi olmakla birlikte, özel­likle kimlikler devreye girdiğinde sanat tarihi yazımı da toplumsal cinsiyetten payını alır.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısının dosya konusu: “Zamanlar ve Mekânlar Arasında Adalet Ağaoğlu”

Yorum bırakın

Dosyayı yayına hazırlayan S. Seza Yılancıoğlu şöyle anlatıyor:

Edebiyat dünyamızın büyük çınarı Adalet Ağaoğlu, 15 Temmuz 2020 günü aramızdan ayrıldı. Yazın yaşamına lise yıllarında şiirle başlayan Ağaoğlu, radyo ve tiyatro oyunları kaleme aldı, roman, hikâye, günce, deneme gibi pek çok türde yapıtlar yayımladı. Her romanına yeni bir biçem verdi, yarattığı karakterlerle Türkiye’nin toplumsal, kültürel, siyasal yapısını irdeleyerek günümüze ışık tuttu.

Varlık dergisinin Eylül sayısında “Zamanlar ve Mekânlar Arasında Adalet Ağaoğlu” başlıklı dosyamızda,  yazarın Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır…, Fikrimin İnce Gülü, Üç Beş Kişi adlı romanlarında uzam, zaman, söylem, değişim ve varoluş izleklerini tartışıyoruz. Yazarlarımız Arzu Etensel İldem, Ayşe Eziler Kıran, Burcu Alkan, S. Seza Yılancıoğlu, Zafer Çeler ve Feridun Andaç.

Arzu Etensel İldem, “Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak Romanında Uzam” başlıklı yazısında yazarın Dar Zamanlar üçlemesinin ilk cildini odağa alıyor. Cumhuriyet’le birlikte kurulan Ankara kentinin sokaklarını, meydanlarını, parklarını, yapılarını ve romanda önemli olayların geçtiği otel odası, matbaa, Engin’in odası, Aysel’in evi gibi birtakım özel mekânları inceliyor.

Ayşe Eziler Kıran, “İç Söylem Bağlamında Bir Düğün Gecesi” başlıklı yazısında Dar Zamanlar üçlemesinin ikinci cildinin anlatım özelliklerini yineleme ve iç söylem bağlamında ele alıyor. Ayrıca kahramanların oluşturulması ve tiplerin sınıflandırılmasında yineleme ve iç söylemin rolünü, sürekli öğeler (ipséité) ve değişen uzam/zamanlarda kahraman ile olaylar zinciri arasındaki bağımlılık ilişkisini irdeliyor.

Burcu Alkan, “‘Beyni aydınlık, düşünceleri açık seçik..’ Hayır…’da Yaşlılık” başlıklı yazısında Dar Zamanlar üçlemesinin son cildinde eleştirel aydın modelini temsil eden Aysel’in toplumsal değişim ve başkaldırı üzerine düşüncelerinin ilerleyen “yaşlılık” yıllarında vardığı noktaya odaklanıyor. Simone de Beauvoir’ın La vieillesse (Yaşlılık) kitabına yaptığı göndermelerle Hayır…’da Aysel’in yaşlı bir aydın ve kadın olarak deneyimlediği ayrımcılığı ve toplumda yaşlılık sorunlarını Adalet Ağaoğlu’nun nasıl irdelediğini yorumluyor.

Seza Yılancıoğlu, “Fikrimin İnce Gülü’nde Zaman ve Mekân” başlıklı yazısında yol romanı Fikrimin İnce Gülü’nün kahramanı Bayram’ın Almanya dönüşü Kapıkule ile Ballıhisar arasında Mercedes arabasıyla yaptığı yolculuğunda zamanı ve mekânı eşsüremli ve artsüremli zaman eksenlerinde inceliyor ve yazarın önemli olayları “anlar” üzerinden nasıl sunduğunu göstermeyi amaçlıyor. Bu bağlamda tüketim ekonomisinin yarattığı “zenginlik” düşüncesinin toplumda oluşturduğu nesnel değişimleri, Adalet Ağaoğlu’nun nasıl vurguladığını tartışıyor.

Zafer Çeler, “‘Üç Beş Kişi’ Var mıydı Yok muydu? Adalet Ağaoğlu’nun Romanında Varoluşçuluk” başlıklı yazısında Kierkegaard, Heidegger, Sartre ve Camus ile Ağaoğlu’nu birleştiren noktaları Üç Beş Kişi romanının unutulmayan kahramanlarından Murat ve Kısmet aracılığıyla inceliyor.

Feridun Andaç, “Bir Mavi Hüzün” başlıklı yazısında Adalet Ağaoğlu ile dostluğunu, söyleşilerini bir öykü tadında anlatırken yazarın bir insan olarak portresi ile yapıtları arasındaki mesafenin nasıl ortadan kalktığını gösteriyor.

İyi okumalar.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Abdülkadir Budak, “Yayımladığıma Pişman Olduğum Şiir” başlıklı yazısıyla Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında.

Yorum bırakın

Desen: Bedri Karayağmurlar

Erken öleceğim göreceksiniz” dizesiyle başlayıp “Annem öldüğünde öyle yapmıştım / Gül çakın tabutuma çivi yerine” di­zeleriyle biten o şiiri, muhatapları unutmuş olsa bile 25 yıl sonra ye­niden hatırlamama ne dersiniz? Kanımca, sadece şiir tarihime de­ğil, kendi insan tarihime de yıllar önce düşülmüş bir notun üstünde bir daha düşünme gereğini duy­muş olmalıyım. Buradan çıkarıla­cak ders: Yazdığın her şeyi yayımlama!

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: