Zeynep Şen, Varlık okurlarını dünyadaki kültür sanat olaylarından haberdar etmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

Gültekin Emre, Şiir Günlüğü’nü Varlık dergisinde yayımlamayı sürdürüyor.

Yorum bırakın

Gencecik bir şairken, Mosko­va yolunda bir gazetede gördüğü Mayakovski şiirinden biçimsel olarak etkilenen Nâzım, yıllar sonra Moskova’da Mayaykovski’ye ilişkin tüm ayrıntıları öğrenmeye çalışır onun şiirini daha iyi kavrayabilmek, anlayabilmek için. Vera Tulyakova Hikmet, bu durumu şöyle anlatıyor: “İn­sanlar ya da halklar arasındaki ilişkilerin ‘ağabey’, ‘küçük kardeş’, ‘öğretmen’, ‘öğrenci’ gibi ikiyüzlü ilkelere göre be­lirlenmesinden nefret eder”miş Nâzım Hikmet.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

 

Merih Günay, Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında “Gezinti” üzerine Berna Erbaş İnan’ın sorularını yanıtlıyor.

Yorum bırakın

Merih Günay

İnsanların yazarken edebiyata katkısını, zararını, elâle­min ne diyeceğini ne demeyeceğini, yazdıklarının kitap­laşıp kitaplaşmayacağını, okunup okunmayacağını düşün­düğünü sanmıyorum. Sahip oldukları malzemeyle en iyi işi çıkartmaya çalışıyorlar bence. Ben de öyle yaptım. Kitap bitti, karakterle işim de.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Tolga Aras, Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında Mike McCormack’ın “Komadan Notlar”ını değerlendiriyor.

Yorum bırakın

 

McCormack, Somnos Projesi ve koma deneyiyle zihnin ve fütürizmin sınırlarını zorlarken aslında olmayacak bir şeyden bahsetmiyor. JJ gibi deneklerin (veya seçilmişlerin) kolayca bulunabileceği günümüzde, hayatın ve ona düşü­lecek dipnotların, gösterilen gerçek ile hakikatlerin yan yana durabileceğini hatırlatıyor bir anlamda yazar. Dola­yısıyla Komadan Notlar, gerçekleşme ihtimali bulunan bir öngörüyle yüzleştiriyor bizi.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Yavuz Özdem ile “Unutmama İmgesi” üzerine Emre Karacaoğlu’nun yaptığı söyleşi Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında.

Yorum bırakın

Yavuz Özdem

Güncellik ve evrensellik hattına ilişkin olarak, şunları söyleyebilirim: Öncelikle ben, kendi çağımın (dönemimin, günümün…) inançlarıyla yazıyorum şiirlerimi; bu pence­reden baktığımızda Unutmama İmgesi için, güncel nitele­mesi uygun düşer. Sanırım kişisel bağlamda bütün mesele şiiri, evrensel yapının varlığıyla ne kadar ilişkili kıldığımızla ilgilidir. Bu konuda kendi şiirime ilişkin bir şeyler söylemek de bana düşmez.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Erhan Altan, Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında Necmi Sönmez’in “Paris Tecrübeleri” adlı çalışmasını değerlendiriyor.

Yorum bırakın

Necmi Sönmez

Kitabın sayfalarının ilerleyişi bir yandan etkilenme öyküsünün diğer yandan hüznün ilerleyişi, çünkü bu ki­tapta yer alan sanatçıların sanat tarihimizdeki yerlerinin kısmen hiç, kısmen yeterince idrak edilmediğini, “tarihin adaleti”nin tecelli etmediğini biliyoruz. Bu da kitabın yazarı Sönmez’in çabasıyla edindiğimiz bir bilgi. Böylesi Herkül­vari bir girişim ise ancak her iki tarafa birden bakan birisi sayesinde mümkün olabilirdi. Nitekim Sönmez bu kitabın entegral bir parçası. 19 yaşında gittiği Paris’te tanıştığı, sevdiği ve etkilendiği insanları yazmış. Kim bilirdi 19 ya­şındaki o gencin bir gün bu sanatçıların dünyalarını yitim­den kurtaracağını, bizi bize göstereceğini. Ucu bize kadar uzanan ayrı bir etkilenme öyküsü.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Jale Sancak, Varlık dergisinde yeni imzalardan gelen öyküleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

Arabalar, trenler, uçaklar… Ya­zarların yazma mekânı olabiliyor­lar pekâlâ da. Nabokov, tenha bir yere park ederek pek çok kez ara­basında çalışıyor. Raymond Car­ver da hakeza. Maddi gücü oldu­ğunda da sırf yazmak için bir oda kiralıyor. Sir Walter Scott şiirlerini, hareket halindeyken at sırtında ya­zıyor ve şöyle diyor: “Marmion’u düşünürken bu bayırların üstün­de atımı ne çok dörtnala koştur­dum.”

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Şeref Bilsel, Varlık dergisinde yeni imzalardan gelen şiirleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

 

Yazdıklarımızın özgün olup ol­madığını anlayabilmek için bazı yollar var, yürümeyi göze alırsak. Bunun en kestirme yollarından biri, bizden önce yazılmış sağlam metinleri sağlıklı bir ortamda oku­maktır. Bu metinlerle kendi iç dün­yamız arasında kurduğumuz ilişki kadar, kuramadığımız, bağlana­madığımız ilişki de önemlidir.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Yaşar Öztürk, “Direnişin Kalesi Tarık Ali” başlıklı yazısıyla Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında.

Yorum bırakın

Tarık Ali

Mick Jagger’in “Streetfighting Man” şarkısını ithaf ettiği Tarık Ali, seksene yakın kitap, yüzlerce makale yazdı. Kuramdan uygula­maya sayısız söyleşi, buluşma, ey­lem gerçekleştirdi. Çağın olayları­nı değerlendirmek, dillendirmekle yetinmeyen Tarık Ali, hayat buldu­ğu sokaktan çekilmedi, sokaklara soluk verdi. Aklını siper, yüreğini kalkan yapan, dili ve kalemiyle tek başına insanlık onuru ve emeğinin yılmaz savaşçısıdır o. 77 yaşında çalışmalarını Londra’da sürdüren; onurlu ve namuslu olmanın bede­lini gözünü kırpmadan ödeyen bir göçmendir.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Şerif Mehmet Uğurlu, “’Sosyalizm ve İnsan Ruhu’ Üzerine – Kadife Yumruk: Oscar Wilde” başlıklı yazısıyla Varlık dergisinin Eylül 2020 sayısında.

Yorum bırakın

Oscar Wilde bu deneme kita­bına Sosyalizm ve İnsan Ruhu adı­nı vermişse de, yukarıda belirttiğim gibi kitapta anarşizmin tınıları da­ha yüksek tonda duyuluyor. Bunu ilkin özgürlük ve mülkiyet temala­rında gördük, şimdi bahsetmek is­tediğim nokta ise ceza mefhumu. Bilindiği gibi anarşistler ‘ne tanrı ne efendi’ mottosu ile hareket ede­rek bütün otorite figürlerine karşı nefret beslerler. Wilde da yazısında ceza sisteminin suçu daha da azdı­racağını söylüyor. Ne kadar az ce­za verilirse o kadar az suç işlene­ceğine dair bu kanaatinin yanı sıra otorite ile ceza pratiği arasında da ters orantı kuruyor. Baskının isya­nı besleyeceğini ve bu sayede baş­kaldırı ile birlikte egemen güçlerin uygulayacağı cezaların azalacağını söylüyor. Günümüzde hiçbir siya­set bilimcinin bu fikri akla yatkın göreceğini zannetmiyorum.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: