Oscar Wilde bu deneme kita­bına Sosyalizm ve İnsan Ruhu adı­nı vermişse de, yukarıda belirttiğim gibi kitapta anarşizmin tınıları da­ha yüksek tonda duyuluyor. Bunu ilkin özgürlük ve mülkiyet temala­rında gördük, şimdi bahsetmek is­tediğim nokta ise ceza mefhumu. Bilindiği gibi anarşistler ‘ne tanrı ne efendi’ mottosu ile hareket ede­rek bütün otorite figürlerine karşı nefret beslerler. Wilde da yazısında ceza sisteminin suçu daha da azdı­racağını söylüyor. Ne kadar az ce­za verilirse o kadar az suç işlene­ceğine dair bu kanaatinin yanı sıra otorite ile ceza pratiği arasında da ters orantı kuruyor. Baskının isya­nı besleyeceğini ve bu sayede baş­kaldırı ile birlikte egemen güçlerin uygulayacağı cezaların azalacağını söylüyor. Günümüzde hiçbir siya­set bilimcinin bu fikri akla yatkın göreceğini zannetmiyorum.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitap/526/varlik-dergisi-abonelik