“Şeref Bilsel Şiirinde Bir İrade Yitimi Olarak Aşk” başlıklı yazılarıyla Hakan Değirmenci ve A. Samet Atılgan, Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında.

Yorum bırakın

Şeref Bilsel (Foto: Cüneyt Çelik)

Şeref Bilsel’in şiir evreninde aşk ve ıstırap âşığı içine hapsettiği kadar onu yeni arayışlara da itmektedir. Ancak bu arayış, “edilgen yapının” etkisiyle bir “irade yitimi”ne sebebiyet verir. Yine bu arayış, varoluşsal ve psikolojik devinimler içerisinde Schopenhauer’un kavramsallaştırmasıyla irade olarak “yönsüz” bir rotaya doğru hareket eder. Böyle bir durumda âşık, pek tabii olarak ne yapacağını, nereye varacağını şaşırmakta, adeta bir esriklik haliyle dolaşmaktadır.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Reklam

Ali Cabbar sanat anlayışını, eserlerini ve çağdaş sanat üzerine düşüncelerini Hıdır Eligüzel’e anlatıyor. Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında.

Yorum bırakın

Ali Cabbar’ın yeni yayınladığı “System Error” sanatçı kitabı ile portresi. Foto: Ali Cabbar

“İlk Türk Filmi Sırplarla Savaş Esnasında Hamidiye Krüvazörü’nde mi Çevrildi?” Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında Burak Süme sinema tarihimizin bilinmeyen sayfalarına ulaşıyor.

Yorum bırakın

25 Eylül 1913 yılında suya indirilen Hamidiye Kruvazörü

Hatıra defterinde Shëngjin bombardımanına değinen Tunççapa’nın Cumhuriyet gazetesinin 11 Mart 1959 tarihli 69. sayısında “Acı Gerçekler” başlığı altında şu notuna rastlarız: “2 Haziran 1329 (1913) Cuma – Bu gece sinemada Hamidiye’nin Şira Şing’in bombardımanına ait şeritler seyrettim, o günlerin heyecanını tekrar yaşadım.”

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

Yalın Alpay ressamlar üzerine yazdığı denemelerini Varlık’ta yayımlamayı sürdürüyor; “Civan Aydın’da Derinliğin Yüz(ey)e İzdüşümü”, Ocak 2021 sayımızda.

Yorum bırakın

Civan Aydın

Yüzün kompozisyonundaki mikro bir değişim dahi yüz ifadesinin ürettiği anlamı, ruhsal duruma ilişkin verdiği bilgiyi dramatik şekilde farklılaştırır. Civan Aydın, iç dünyayı ihbar eden yüz ifadeleri üzerinde çalışır. Ve bu ifadelerin yüz kasları tarafından biçimlendirilmesine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda ışığın etkisine de yüksek bir önem atfeder. Dış atmosferle içe dair izleri belirginleştirmeye soyunur. Böylece hem ruha ilişkin bilgiyi sızdıran mikro ifadeleri oluşturan çizgileri abartır ve derinleştirir, hem de kullandığı ışık aracılığıyla bu ifadeler deki kontrastları artırıp belirginleştirir.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Hüseyin Köse, Varlık Ocak 2021 sayısında “Mevsimlik Bir ‘Sağ Kalma Ekonomisi’ Üzerine Düşünceler”ini aktarıyor: “Geçmiş Gibi Eksik”, Yarın Gibi Ücra.

Yorum bırakın

Giderken, geçmişin şimdi üzerinde uyguladığı baskıya fragmanların gücüyle arka çıkan son derece tahrik edici bir düşünce ve hissiyat anıtı bırakmıştı ardında Walter Benjamin. Her saniye büyük bir azapla ödediğini duyumsadığı kefaretin övüncünü de geçmişin enkazından sağ çıkanlara adamıştı; yani tarihin kültürel artıklarına… Ruhumuzu kurtaracak mesiyanik umudu oradan devşirmek istiyordu besbelli. Ancak geçmişin şarlatanca marifetlerle ıssızlaştırılıp göz kamaştırıcı spotlar altında satışa çıkarıldığı, geleceğin durmadan ücra ve belirsiz evrenlere taşıp durduğu bu kül rengi zamanları görebilseydi ne düşünürdü acaba?

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kısa Film ödülüne layık görülen Mamaville’in yönetmeni Irmak Karasu, Varlık’ın Ocak sayısında Kısa Filmin Uzun Sözü köşesinde İrem Kargıoğlu’nun sorularını yanıtlıyor

Yorum bırakın

Irmak Karasu

Farklı jenerasyonlardan kadınların bir yandan kendi alanlarını sürekli maruz kaldıkları sınır ihlalleri ve şiddetten korumaya çalışırken, öte yandan o alanlara sıkışmışlıktan mustarip olup oralardan dışarılara taşabilmek, oraların sınırlarını genişletebilmek ve kendilerine daha fazla alan açabilmek üzere mücadeleleri filmin iskeletini oluşturan temel şey.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısının dosya konusu: “Türk edebiyatı – Türkçe edebiyat”. Blogumuzu ziyaret ederek dosyamızın içeriği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yorum bırakın

Varlık’ın Ocak ayı dosya konusu, “Türk Edebiyatı – Türkçe Edebiyat”. Yazarlarımız Deniz Bağrıaçık, Selçuk Orhan, Bâki Ayhan T., Mehmet Özkan Şüküran, Gülüş Türkmen. Meselenin yeni olmadığını, yirmi beş yıldır pek çok kez tartışıldığını, geçtiğimiz aylarda tartışmaların yeniden alevlendiğini herkes biliyor. Konuya birbirinden farklı görüşlere sahip yazarlarla biz de katkıda bulunmak istedik, çünkü edebiyatın kimlikle bağı üretken bir alan. Dil mi, millet/köken mi daha kuşatıcı bir kategori? Bir kategorinin daha fazla unsuru kuşatması onun edebiyatın niteliği üzerinde daha fazla belirleyici olduğunu gösterir mi?

Deniz Bağrıaçık, “Kapsayıcı Toplumlar” başlıklı yazısında Türk edebiyatı – Türkçe edebiyat tartışmasının ifade özgürlüğüyle yakından ilgili olduğunu söylüyor. Konuyu 4. sanayi devriminin toplumsal değişim dinamikleri ve beraberinde getirdikleri çerçevesinde değerlendiriyor. “Farklılıklarımızı hiyerarşi unsurları olarak görmeden, benliklerimizi, kimliklerimizi koruyarak” yola devam edeceksek –Charles Gardou’nun önerdiği şekilde– “kapsayıcı” bir toplum modelini ve tanımları benimsememiz gerektiğini vurguluyor.

“Kelimeler ve Milletler” başlıklı yazısında Selçuk Orhan edebiyat – millet ilişkisinin derinliğine dikkat çekiyor. Yaygın görüşün aksine bir yapıtın yazıldığı dilin edebiyat için tarihsel/toplumsal bağlamdan daha belirleyici olamayacağını savunuyor. İngilizce ya da Fransızca gibi kolonyal dillerden örnekle, bir milletin edebiyatını sadece dil üstünden tanımlamanın siyaseten ayrımcılığı ortadan kaldırmadığını, aksine katılaştırdığını not ediyor.

Dilin tarihsel kökenine dikkat çeken Bâki Ayhan T., kavram üretmenin dayanakları ve gerçekleştirilme biçimleri üzerine temellendirdiği “Kavramların Hizipçi Arzularla Çatışması” başlıklı yazısında öznellik-nesnellik sınırlarını sorguluyor. Kavramların kapsama alanının iyi belirlenmesinin şart olduğunu öne sürüyor, rastgele kavram üretmenin kültürel sığlaşmaya yol açacağına işaret ediyor. Yazının ilginç noktalarından biri de entelektüel arzu ve gerçek çatışmasına değinmesi.

Türk edebiyatı – Türkçe edebiyat tartışmasında bir ara yol yok mu? Mehmet Özkan Şüküran farklı kavramlarla konuşmanın bir zorunluluk haline geldiğini söylüyor ve “Minör Edebiyat Çerçevesinde Dokundurmalar: Kapısı Kalacak Yeri Olmayanlara Açık Bir Evin Edebiyatı” başlıklı yazısında, anadili Türkçe olmayanların yaptığı edebiyatı Deleuze ve Guattari’nin Kafka okumasında kullandığı “minörlük” kavramı üzerinden dilsel ve tematik olarak inceliyor. Şüküran, iddialı; hakkında sürekli konuşulan ama kimsenin ne olduğu üzerinde çok durmadığı meseleler var, diyor.

Konuya yurtdışından da bakıyoruz: Gülüş Türkmen, Belçika’yı merkeze alarak Fransızcanın da konuşulduğu çok dilli ülkelerde edebiyatın nasıl adlandırıldığı meselesini inceliyor. Yazısının başlığı bir soru: “Brel, Belçika’nın Edebiyat Müfredatına Girer mi?” Moliere’in dili Fransızcayla Belçika’yı anlatan bir dünya sanatçısı Jacques Brel; peki ama hangi ülkenin okullarında okutulur? Fransız Edebiyatı ile Frankofon Edebiyat arasında 20. yüzyılın ikinci yarısında beliren ayrım Fransa ve Belçika’da nasıl ele alınıyor? Fransızca dilinde bir dünya edebiyatı olduğunu görmemizi sağlayan Frankofon Edebiyat, acaba indirgeyici, küçümseyici bir yan anlam taşıyor mu?

Varlık sizinle birlikte sormaya, sorgulamaya devam ediyor, yeni yılda da ümitle.

Mehmet Erte

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Varlık Ocak 2021 sayısını baskıya gönderirken bazı şair / yazarların imzası henüz elimize ulaşmamıştı. “Temize Çekmiyoruz, Yeniden Yazıyoruz” bildirisi tüm imzalarla birlikte blogumuzda.

Yorum bırakın

İMZALAR

(Varlık dergisi Ocak 2021 sayısı baskıya gönderilirken bazı şair / yazarların imzası henüz elimize ulaşmamıştı. Tüm isimlere burada yer veriyoruz.)

A. Gülfem Özer, Arzu Eylem, Arzu Uçar, Aslı Perker, Aslı Serin, Ayça Güçlüten, Ayla Duru Karadağ, Ayşe Akaltun, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Erbulak, Ayşe Kulin, Ayşe Övür, Ayşe Özlem İnci, Ayşegül Özaydemir, Ayşegül Tözören, Ayşen Işık, Ayşen Şahin, Bade Osma, Banu Bülbül, Banu Karakaş, B. Nihan Eren, Bedriye Korkankorkmaz, Belma Fırat, Bengü Özsoy, Berfin Doğru, Berrin Taş, Beste Naz Karaca, Betül Dünder, Berrin Taş, Birgül Oğuz, Buket Uzuner, Burcu Topçu, Burcu Yılmaz, Burçe Bahadır, Cansu Canseven, Cansu Eskiocak, Cemile Tarhan, Ceren Kumbasar, Cevahir Bedel, Çağla Çinili, Çağla Meknuze, Çiler İlhan, Defne Suman, Demet Aksu, Deniz Ceren Türkkan, Devran İnci, Didem Gülçin Erdem, Gülsüm Işıldar, Didem Kazan Sol, Dilek Özkan, Dilek Üstündağ, Ece Eldek, Ela Kiçik, Elçin Sevgi Suçin, Elif Karık, Elif Sofya, Elif Türker, Emek Erez, Emel Güz, Emel İrtem, Emel Kaya, Eren Aysan, Esen Kunt, Esra Özlem Dökmen, Eylem Ata Güleç, Eylem Te, Ezgi Örnek, Fatma Aras, Fatma N., Fatma Nur Kaptanoğlu, Fatma Nuran Avcı, Fatma Yeşil, Fatoş Avcısoyu Ruso, Fatoş Öcal Kara, Ferda Albağ, Feryal Tilmaç, Figen Alkaç, Figen Öcal, Figen Şakacı, Filiz Elasu, Filiz Zibek, Fulya Bayraktar, Funda Alp, Gamze Arslan, Gaye Boralıoğlu, Gizem Uysalcan Demirok, Gonca Özmen, Gönül Kıvılcım, Gülce Başer, Gülçin Sahilli, Gülümser Çankaya, Gülsüm Cengiz, Güzin Oralkan, Hacer Yeni, Halide Yıldırım, Hande Baba, Hande Öğüt, Hanife Altun, Hatice Kübra Öktem, Hatice Tosun, Hatice Yazıcı, Hicran Aslan, Hilal Karahan, Hülya Atılgan, Hülya Soyşekerci, Hüray Kılıç, Işık Sungurlar, İlkay Noylan, İnci Aydın Çolak, İnci Asena, İştar Kılınç, İrem Uzunhasanoğlu, Jale Sancak, Jale Özata Dirlikyapan, Kader Bolat, Kristin Özbey, Leyla Şahin, M. Utku Yeşilöz, Mavisel Yener, Mehtap Meral, Mehveş Demirer, Melike İnci, Melike Belkıs Aydın, Melisa Ayşegül Çal, Meltem Dağcı, Meral Saklıyan, Merve Çanak, Merve Yakut, Meryem Coşkunca, Mihrap Aydın, Mizgin Bulut, Muhsine Arda, Mukaddes Erdoğdu, Nafia Akdeniz, Naile Dire, Nalan Barbarosoğlu, Nalan Çelik, Nalan Kurunç, Neriman Ağaoğlu, Nermin Bezmen, Neslihan Cangöz, Neslihan Önderoğlu, Neslihan Yalman, Nesrin Kültür, Neşe Yaşın, Neval Savak, Nevra Bucak, Nihan Kaya, Nil Sakman, Nilay Özer, Nilüfer Altunkaya, Nilüfer Benal, Nisa Leyla, Nuran Durmaz, Nur Saka, Nuray Sancar, Nurgül Sedef, Nursel Aras, Onur Bütün, Oya Baydar, Özlem Akcan, Özlem Sezer, Özge Doğar, Özge Kılıçoğlu, Özge Lena, Özgen Kılıçarslan, Pelin Buzluk, Pelin Özer, Pelin Yılmaz, Pervin Akgün, Petek Sinem Dulun, Pınar Doğu, Pınar Yücel, Rahime Sarıçelik, Raşel Rakella Asal, Reyhan Yıldırım, Roman Karavadi, Ruhsan İskifoğlu, Ruken Kaplan, Sacide Alkar Doster, Selcan Kırnal, Semrin Şahin, Seray Şahiner, Seval Arslan, Sevi Emek Önder, Sevinç Çalhanoğlu, Sevtap Ayyıldız, Sibel Oral, Sibel Öz, Sinem Sal, Sibel Yükler, Suna Aras, Sultan Gülsün, Süreyya Akçay, Süreyya Köle, Şenay Eroğlu Aksoy, Şengül Can, Şeyda Üzer, Şeyma Koç, Şöhret Baltaş,Tekgül Arı, Tezer Cem, Tuba Bozkurt, Tuğba Gürbüz, Tuğçe Arı, Tuğçe Tekhanlı, Umay Umay, Vildan Çetin, Yasemin Yazıcı, Yaprak Damla Yıldırım, Yelda Karataş, Yeşim Ağaoğlu, Yetgül Karaçelik, Zehra Aktaş (Cemed Loma), Zehra Betül, Zehra Çelenk, Zeliha B. Cenkci, Zeynep Erk Emeksiz, Zeynep Tuğçe Karadağ, Zeynep Köylü,  Zerrin Saral, Zeynep Uzunbay

Varlık’ta Bu Ay (Ocak 2021)

Yorum bırakın

Dosya: “Türk Edebiyatı – Türkçe Edebiyat” – Deniz Bağrıaçık, Selçuk Orhan, Bâki Ayhan T., Mehmet Özkan Şüküran, Gülüş Türkmen

Gündem: Şair / Yazar Kadınlar Diyor ki: Temize Çekmiyoruz, Yeniden Yazıyoruz!

Yazı: İlk Türk Filmi Sırplarla Savaş Esnasında Hamidiye Krüvazörü’nde mi Çevrildi? (Burak Süme) – Kısa Filmin Uzun Sözü: Irmak Karasu’yla Söyleşi (İrem Kargıoğlu) – “Geçmiş Gibi Eksik”, Yarın Gibi Ücra: Mevsimlik Bir ‘Sağ Kalma Ekonomisi’ Üzerine Düşünceler (Hüseyin Köse) – Civan Aydın’da Derinliğin Yüz(ey)e İzdüşümü: Benzerliğin Ruhi Açılımı (Yalın Alpay) – Ali Cabbar ile Çevre Sorunları Karşısında Sanat Üzerine Söyleşi (Hıdır Eligüzel) – Şeref Bilsel Şiirinde Bir İrade Yitimi Olarak “Aşk” (Hakan Değirmenci – A. Samet Atılgan) – Hayalet Erkler, Hayalî Evler: Selçuk Orhan’ın “40 Hadis” Romanı Üzerine (Fatma Berber) – Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) – Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Ergun Tavlan, Serdar Ünver, Enis Akın, Gülümser Çankaya, Gökçenur Ç., Anıl Cihan, Yaprak Damla Yıldırım, Ayfer Feriha Nujen, Seçil Hidayet Öztürk

Öykü: Ilgın Yıldız, Alper Beşe, Behiye H. Malkoç

Desen: Özge Ekmekçioğlu

Varlık Kitaplığı: “Hu!” – Emel İrtem (enderemiroğlu) – Şengül Can ile “Devamsız” Üzerine Söyleşi (Özlem Şan) – İbrahim Karaca ile “Memleket ve Gül” Üzerine Söyleşi (Soner Sert) – “Aslı Akyüz’ün Kanat Alıştırmaları İçin” – Âba Müslim Çelik (Ozan Öztepe) – Varol McKars ile “Ateş, Su ve Aşk” Üzerine Söyleşi (Ayhan Şahin) – Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Edebiyattan resme, sinemadan sanat tarihine, çağdaş sanata, felsefeye geniş bir alanda yazılar, söyleşiler yayımlayan Varlık bu ay da Gündem, Kısa Filmin Uzun Sözü, Sinema Tarihimizden Bir Yaprak, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Edebiyattan resme, sinemadan sanat tarihine, çağdaş sanata, felsefeye geniş bir alanda yazılar, söyleşiler yayımlayan Varlık bu ay da Kısa Filmin Uzun Sözü, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Yorum bırakın

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: