Entegrasyon genellikle asimile etmek, göç eden bir topluluğun yerleştiği topluma uyum sağlayıp çoğunluğu oluşturanlar gibi düşünmesini beklemek gibi algılanmaktadır. Oysaki antropolog Charles Gardou, beraber yaşayan tüm farklı etnik, dinî kökenli toplulukların kendilerini evlerinde hissettiği bir form olarak tanımlar kapsayıcı toplumu.

Günümüz toplumları yeni bir teşkilatlanma dönemine girmiştir. Değişim, varlık bilincimizin şüphesiz en büyük sınavlarından biridir; kaçınılmaz, kaçınılmaz olduğu kadar ürkütücü, ürkütücü olduğu kadar da özgürleştirici olabilir. Ancak insanlar için, kısıtlı yaşam sürelerinde, dünya tarihinin büyük dönüşümlerini algılamak, sindirmek sancılı olmakla birlikte, güç dengelerinin değişiminin gölgesinde yıkıcı da olabilir.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik