Hıdır Eligüzel, Varlık dergisinin Mart 2021 dosyasına “Bildiğimiz Sanatın Sonu” başlıklı yazısıyla katkıda bulunuyor. (Resim: Bedri Karayağmurlar, “Anlam Katmanları” dizisinden, 80 x 90 cm, karışık teknik, 2008)

Yorum bırakın

Resim: Bedri Karayağmurlar, “Anlam Katmanları” dizisinden, 80 x 90 cm, karışık teknik, 2008

Yağmur ormanlarında çıkan yangınlar veya Ortadoğu’dan Batı’ya doğru akın eden mültecilerin değil de bulaşıcı bir virüsün insanları evlerine kapatmış olmasının dünyanın sonuna işaret etmesi esasında sadece okuryazarlık becerisidir. Çünkü yangınlar ve mülteciler sistemin varlığına ihtiyaç duyduğu sömürüyü ve yoksunluğu tarif ettiğinden ‘sürdürülebilir bir kıyamet iken’, insanların büyük bölümünün eve kapanması sonucunda küresel pazardaki ağların kesintiye uğramış olması bildiğimiz dünyanın sonunu betimliyor. Herkes eve kapandığında rekabet ve sermaye birikimi nasıl olacak?

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Reklam

Erdem Çolak, Varlık dergisinin Dünyanın Sonu Yaklaşırken Sanatın Anlamı dosyasına “Pandemi ve Aurasını Kaybeden Sanat İzleyicisi” başlıklı yazısıyla katkıda bulunuyor. (Fotoğraf: Felat Diljin)

Yorum bırakın

Felat Diljin

Hall’un yaklaşımını takip ederek post-pandemiyi pandemi durumunun bitişinden sonraki zamanı değil, bu durumun ürettiği yeni konfigürasyonu tanımlamak için kullanıyorum. Post-pandemi durumunda, pandemiden çıkarılacak derslerin önemli etkisinin olacağını düşünüyorum. Örneğin pandemi süresince insanların online satışlara daha da alıştığını, satıcıların da bu yolla maliyetlerini düşürdüğünü hatırda tutarsak, bu durumun sanat piyasasına da yansıyacağını tahmin edebiliriz.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Varlık dergisinin Mart 2021 sayısında Deneysel Müzik köşesinde MelteM Ural, Yamaç Kona’nın sorularını yanıtlıyor.

Yorum bırakın

MelteM Ural

Doğayı ifşa etme amacı güden sanat yaklaşımını elbette anlamlı buluyorum. Enstrümantal müzikte, doğal bir sesin rengini, yani tınısını taklit etmek de var; olaylar arasındaki ilişkiyi yansıtmaya çalışmak, yani sentaktik taklit de var.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Cihat Duman ve Memed Erdener “Bebekler Siyasi Görüşlerini Derhal Açıklayacaktı” başlıklı ortak metinleriyle Varlık dergisinin Dünyanın Sonu Yaklaşırken Sanatın Anlamı dosyasına katkıda bulunuyorlar. (Fotoğraf: Ateş Alpar)

Yorum bırakın

Fotoğraf: Ateş Alpar

Tabiatın skor üstünlüğünü ele geçirdiğini fark eden kimi insanlar on beş yirmi bin yıldır rahatsız. Kültürle işbirliği halinde olan gafil çoğunluk ise galibiyetin tadını çıkarıyor! Toplum, kişiyi şahsiyetsizleştiriyor. Buna direnen insanlar ise rahatsızlıklarını sanatla gideriyor. Bir yanda deneyimin emniyetsiz coğrafyası, diğer yanda sezginin şifa dolu yurdu. Her şeyin farkında olan rahatsız insan, sezgileriyle neşelenmeye devam ediyor. İz bırakıyor. Çiziyor, boyuyor, ses çıkarıyor, vücudunu kâr elde etme amacı gütmeden oynatıyor.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

Ecem Özensoy, Varlık dergisinin Dünyanın Sonu Yaklaşırken Sanatın Anlamı dosyasına “Geçmiş ve Gelecekte Yan Yana: İnsan ve Doğa” başlıklı yazısıyla katkıda bulunuyor.

Yorum bırakın

Joseph Beuys, Kassel, 1982

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra endüstrileşmenin ve beraberinde getirdiği toplumsal yapılardaki değişimlerin küresel çapta ekolojik dengeyi sarsmasıyla birlikte sanatçıların bu anlamda sorgulayıcı çalışmalar ürettiğini görmeye başlıyoruz. 1960’lı yıllarda Land Art, Ekolojik Sanat, Yeryüzü Sanatı gibi aynı kaynaktan beslenen sanat akımları, günümüzde “Antroposen sanatı” adı altında yapılan çalışmaların temelini oluşturuyor. Sanatçıların çoğunun bu anlamda topluma yaptıkları çağrının ve yarattıkları farkındalığın önemli olduğunu düşünmekle birlikte önümüze koyulan işlerin doğayı ne ölçüde insana yakın olarak gördüğünü sorgulamamız gerekebilir.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Murat Alat, Varlık dergisinin Mart 2021 dosyasına “Pharmakon Olarak Sanat” başlıklı yazısıyla katkıda bulunuyor. (Fotoğraf: Felat Diljin)

Yorum bırakın

(Fotoğraf: Felat Diljin)

Sanat bir ilişkilenme biçimi, insanın kendisiyle ve dünyayla ilişkisini tesis etme yollarından biridir. Modernizmin tohumları da modern bireyin ölümden azade insan tasavvuruna fanilik imgelerinin musallat olmasıyla atılır. Modernist sanat iktidarın ideallerinin karşısına yeryüzünün koşullarını koyarak yaşamla ölüm arasında diyalektik bir ilişki kurar, eleştirel gücünü de buradan devşirir. Yaşamın sonsuzluğa uzanma arzusu her yeri kapladığında ise bu diyalektik bozulur, eleştiri işlevini yitirir. Yine de sanat sadece olumsuzlama üzerinden iş görmez.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Erden Kahveci, Varlık dergisinin “Dünyanın Sonu Yaklaşırken Sanatın Anlamı” dosyasına “Faruk ile Toygun” çizimleriyle katkıda bulunuyor. Mart 2021 sayımızda.

Yorum bırakın

Desen: Erden Kahveci

Barış Acar, Varlık dergisinin Mart 2021 sayısında “‘Felaket’ ve ‘Olay’ Arasında Sanatın Anlamı”nı sorguluyor. (Fotoğraf: “Terk Edilmiş Sovyet Denizaltı Üssü, Hara”, Anna Dobrosovestnova)

Yorum bırakın

(Fotoğraf: “Terk Edilmiş Sovyet Denizaltı Üssü, Hara”, Anna Dobrosovestnova)

(Fotoğraf: “Terk Edilmiş Sovyet Denizaltı Üssü, Hara”, Anna Dobrosovestnova)

Pandemi döneminde sanat dünyamızın üzerinde dolanan “Peki, şimdi ne olacak?” sorusu tam olarak bir felaket sorusudur. Çoğu kimse için, ekonomik zorunluluklar, yaşamsal aciliyetler, ölüme varan bir yitiş açısından bakıldığında gözden ilk çıkartılacak alan olarak görülen sanat, geçmiş zaman kipinde kalmış nostaljik bir nesne miydi şimdiden ya da, daha vahimi, acaba hiç var olmamış olabilir miydi? Birdenbire fark ettik ki bugün “sanatın anlamı” sorusuna vereceğimiz cevap her zamankinden çok onun varlığı sorusuyla eşanlamlı. Felaket karşısında sanatın konumu ne olabilir ki?

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

Varlık dergisinin Mart 2021 sayısında Bilgin Güngör, Rita Felski’nin “Eleştiri-Sonrası Okuma” yöntemini inceliyor.

Yorum bırakın

Rita Felski

Yeni eleştiride eser merkeze alınsa da, hatta estetik duyguların bir çeşit kaynağı olarak kategorize edilse de aktörlüğe pek layık görülmez. O, son kertede bir inceleme nesnesidir; organik bütünlüğüyle, biricikliğiyle, biçimsel olgularıyla değerlendirilebilir. Sonrası yok gibidir. Bu açıdan bakıldığında denilebilir ki yeni eleştiri, her ne kadar görece “onurlu” bir yer bahşetmiş olsa da eseri aşkın okuma biçimlerindeki gibi pasifleştirmeye meyillidir. Felski ise, okur-merkezli incelemeyi temel hedef haline getiren alımlama estetikçilerinin ve hermenötikçilerin düşüncelerinden ilhamla, eserin okur –ve dolayısıyla dış etkenler– üzerindeki belirleyiciliğini de hesaba katar. Böylelikle eser, zamanın birinde bir şair/yazar tarafından kaleme alınmış, okura sadece birtakım estetik duygular yaşatmış, çoğunlukla da zamanını aşamamış basit bir nesne olmaktan çıkar; tıpkı okur gibi özne haline gelir. Yani “insan olmayan aktör” (s. 250) konumuna yükselir. Böyle bir paradigmanın bizi nereye götüreceği malûm: Eseri değerlendirirken, onun okur üzerindeki etkilerini de hesaba katma çabası.

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Varlık dergisinin Mart 2021 sayısında Dünyanın Sonuna Yaklaşırken Sanatın Anlamı dosyasında Emre Zeytinoğlu soruyor: “Kıyamet Savaşını Kim Başlattı?” (Foto: Felat Diljin)

Yorum bırakın

Foto: Felat Diljin

Eğer özneyi doğrudan doğruya pratikle ilişkilendirerek tanımlayan felsefi tavırlara güven duymazsak, işimiz bir hayli zorlaşır. Çünkü insanı “mevcut durumu” ile değil de “olması gereken” haliyle tanımlayan evrensel yaklaşımların vardıkları sonuç, her zaman saymaca birtakım saptamalara gelip dayanacaktır: Saymaca ideal öznelerin yarattığı etik toplumlar ve bunların birbirleriyle, daha da ötede doğa ile ahlaki ilişkileri… Bununla birlikte sanatı da düşündüğümüzde, o saymaca saptamalardan türetilmiş bazı estetik kuramlar da yine o saymacalara mahkûm kalacaktır. Sözün kısası, pratik durumlar karşısında gösterdiği farklı düşünceler ve eylemlerle değil, idealize edilmiş niteliklerle tanımlanan özne, bize ahlaklı bir öznenin ya da bir kurtarıcı-kahramanın nasıl olması gerektiğini öğütlemekten başka bir şey yapmaz.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: