Tüm okurlarımızı Varlık Yayınları standına bekliyoruz: TÜYAP, Salon 3, No: 102E

Yorum bırakın

Reklamlar

Varlık’ta Bu Ay (Kasım 2017): “Arif Damar – Şiirin Soğuk Demircisi”

Yorum bırakın

Dosya: Arif Damar: “Şiirin Soğuk Demircisi” – Şeref Bilsel, Salih Bolat, Cengiz Kılçer, Emel İrtem, Kadir Aydemir, Erkut Tokman

Yazı: 2017 Nobel Edebiyat Ödülü: Kazuo Ishiguro (Zeynep Şen) − Ölümünün 35. Yılında Naci Girginsoy: Maviyle Sevginin Yazarı (Adnan Özyalçıner) − Muzeffer İzgü’nün Ardından (Hüseyin Yurttaş) − Sevecen Bir Öğretmen, Hırçın Bir Yazar, Umut Dolu Bir Aydın: Osman Bolulu (Yusuf Çotuksöken) − Tek Başına Safari (küçük İskender) − Savaş, Siyaset, Sanat (Korkmaz Alemdar) − Bir Meslek Olarak İslamcılık (Alper Çeker) − Günler Geçer (Haydar Ergülen) − Selçuk Altun: “Ardıç Ağacının Altında” (Taner Ay) − “Bin Dokuz Yüz Seksen Dört”ten Bugünlere (Halûk Sunat) − Lütfi Özgünaydın ve “Taşyolu Öyküleri” (Adnan Binyazar) − Dönüşsüz Bir Zamanın İzinde: Gidememek (Feridun Andaç) − Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) − Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Hüseyin Ferhad, Oya Uysal, Lâle Müldür, Orhan Alkaya, Altay Öktem, Ali Selçuk, Aziz Telci, Bekir Dadır, Öner Alaca, Mualla Kâtip

Öykü: Melike Belkıs Aydın, Deniz Özbeyli, Sinem Sevinç

Desen: G. Öykü Doğan

Varlık Kitaplığı: Bulutlara Şiir Yazan Çocuk / Behiç Ak (İpek Baysan) − Tülin Tankut ile Söyleşi (Sevim Korkmaz Dinç) Tao Te Ching / Lao Tzu (İrem Derin) − Benlik Üzerine Denemeler / Virginia Woolf (Aynur Kulak) − Aydın Afacan ile Söyleşi (Ercan Yılmaz) − Bir Zamanlar Nişantaşı’nda / Hıfzı Topuz (Alpay Asar) − Kopuk ve Hiç / Aydın Şimşek (Çiğdem Ülker) − Figen Öcal ile Söyleşi (Alper Yıldırım) − Siyah Beyaz Yazılar / Atilla Aşut (Hasan Akarsu) − Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) − Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Günler Geçer, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık (Kasım 2017)

Yorum bırakın

Dosya: Arif Damar: “Şiirin Soğuk Demircisi” – Şeref Bilsel, Salih Bolat, Cengiz Kılçer, Emel İrtem, Kadir Aydemir, Erkut Tokman

Yazı: 2017 Nobel Edebiyat Ödülü: Kazuo Ishiguro (Zeynep Şen) − Ölümünün 35. Yılında Naci Girginsoy: Maviyle Sevginin Yazarı (Adnan Özyalçıner) − Muzeffer İzgü’nün Ardından (Hüseyin Yurttaş) − Sevecen Bir Öğretmen, Hırçın Bir Yazar, Umut Dolu Bir Aydın: Osman Bolulu (Yusuf Çotuksöken) − Tek Başına Safari (küçük İskender) − Savaş, Siyaset, Sanat (Korkmaz Alemdar) − Bir Meslek Olarak İslamcılık (Alper Çeker) − Günler Geçer (Haydar Ergülen) − Selçuk Altun: “Ardıç Ağacının Altında” (Taner Ay) − “Bin Dokuz Yüz Seksen Dört”ten Bugünlere (Halûk Sunat) − Lütfi Özgünaydın ve “Taşyolu Öyküleri” (Adnan Binyazar) − Dönüşsüz Bir Zamanın İzinde: Gidememek (Feridun Andaç) − Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) − Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Hüseyin Ferhad, Oya Uysal, Lâle Müldür, Orhan Alkaya, Altay Öktem, Ali Selçuk, Aziz Telci, Bekir Dadır, Öner Alaca, Mualla Kâtip

 Öykü: Melike Belkıs Aydın, Deniz Özbeyli, Sinem Sevinç

Desen: G. Öykü Doğan

Varlık Kitaplığı: Bulutlara Şiir Yazan Çocuk / Behiç Ak (İpek Baysan) − Tülin Tankut ile Söyleşi (Sevim Korkmaz Dinç) Tao Te Ching / Lao Tzu (İrem Derin) − Benlik Üzerine Denemeler / Virginia Woolf (Aynur Kulak) − Aydın Afacan ile Söyleşi (Ercan Yılmaz) − Bir Zamanlar Nişantaşı’nda / Hıfzı Topuz (Alpay Asar) − Kopuk ve Hiç / Aydın Şimşek (Çiğdem Ülker) − Figen Öcal ile Söyleşi (Alper Yıldırım) − Siyah Beyaz Yazılar / Atilla Aşut (Hasan Akarsu) − Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) − Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Günler Geçer, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

“İktidarın Şiddeti, Bedenin Direnişi”: VARLIK – Ekim 2017

Yorum bırakın

 

Ekim sayımızın dosya konusu: “İktidarın Şiddeti, Bedenin Direnişi”. Nilgün Tutal, Rahmi Öğdül, Korkmaz Alemdar, Gülsüm Depeli ve Tezcan Durna’dan iktidar, şiddet, beden arasındaki bağlantılara, şiddetin medyadaki temsiline odaklanan yazılar okuyacaksınız. Açlık grevlerinin ölüm oruçlarına
döndüğü bir çağda beden gerçekten de bir direniş aracı veya mekânı olabilir mi? Konunun ahlaki/vicdani yönünü de unutmadan okurlarımızı düşünmeye davet ediyoruz.

“Organsız bedenler olup, sis gi­bi yayılalım ot gibi taşalım” başlıklı yazısında Nilgün Tutal 2017 Vene­dik Bienali 57. Uluslararası Sanat Sergisi’nde Türkiye’yi temsil eden Cevdet Erek’in “Çın” isimli eserini hapishane, bedenin kısıtlanması ve bedenin direnme erkine hâlâ sahip olup olmadığı sorusuyla ele alıyor. Bakış ve sözün tekrarının bir deği­şim imkânı yaratıp yaratmadığını anlamaya çalışıyor. Semih Özakça ile Nuriye Gülmen’in ölüm orucu­na dönüşen açlık grevinin iktidarın gözünde ne anlama geldiğini dü­şünmeye çalışıyor. Hapishane gibi baskıcı mekânlardan karşı-mekân­lar yaratarak, çıplak hayattan/be­denden ütopik beden arayışına gi­rerek, organik ve despotik savaş makinesinden organsız bedene dö­nüşerek kurtulmanın ihtimalleri üstünde duruyor.

Tutal’ın bedenin karşı-mekân potansiyeline sahip olduğu öner­mesi, Rahmi Öğdül’ün “Daha Fazla Numara Yapmayın, Yaşam Kıvrımlarda Saklı!” başlıklı yazı­sında geliştirilerek yeni boyutlar­la ele alınıyor. Öğdül edebî, felse­fi ve biyolojik metaforlarla bedeni tıpkı evren gibi açılan ve kapanan bir kıvrım olarak görmek gerektiği­ni vurguluyor. Despotun bedenin açılmasından değil kapanmasın­dan yana olduğunu işaret ederken, rahibin de despotun da dışarıya ka­palı, güneşi, rüzgârı, denizi ve uf­ku göremeyen kederli bedenlere gereksinim duyduğunu söylüyor. Öğdül, iktidarın bu arzusuna ye­nik düşmemek için hepimizi “kıv­rılan kıvrımların arasında kudretli bir şekilde” devinmeye davet ede­rek, yeryüzünün kıvrımlı neşesinin despotu takmayacağını bilmemizi istiyor.

“Acınası Durumlar” başlıklı ya­zısında Korkmaz Alemdar, Aydın­lanma Çağı’nın gerisinde kaldığı­nı sandığımız ölüm gösterisinin günümüzde niye hâlâ sürdüğünü soruyor. Yazara göre, Türkiye’de ölüm cezası yeniden kabul edile­cek olsa, 2016 yılı darbe girişimi sa­nıklarının idamını televizyondan naklen izlemek isteyeceklerin sa­yısı sandığımızdan daha çok. Yazı, Avrupa’daki kapitalizmin gelişim koşulları gereğince bedene uygu­lanan şiddetten bedenin ehlileşti­rilmesine geçen iktidar modelinin Türkiye’nin tarihsel ve politik ko­şullarına ne kadar uygun olup ol­madığını ele alıyor.

Gülsüm Depeli “Direnişin Be­deni: Çağırsak Gidenleri” başlıklı yazısında, politik bir eylem ve di­reniş tarzı olarak idamları, açlık grevlerini ve ölüm oruçlarını tarih­sel bir yelpaze içinde ele alırken, bu eylemlere genellikle yadsıma ya da yüceltme refleksleriyle anlam ve­rildiğini tespit ediyor. Depeli yazı­sında politik özne mit ve inanç zır­hından kurtarıldığında, öznenin seçtiği eylemi, politik kararlılığını ve iradesini de sorgulamanın yolu­nun açılabileceğini belirtirken, ko­nuyu Türkiye’deki ve dünyadaki bedenin yıkımıyla girişilen politik eylem biçimleri, savaşları, idamlar, açlık grevleri gibi beden ve şiddet ilişkisi bağlamındaki örnekleriyle birlikte ele alıyor.

Şiddetin bir yüzünün iktidar, diğer yüzünün de medyada tem­sili olduğunu unutmamak gerekir. Tezcan Durna “Medyadaki Şiddet ile Siyasi İktidarın Şiddeti Arasın­daki Paslaşmalar” başlıklı yazı­sında, şiddet ve medya ilişkisine basit bir etkilenme ve doğrusal bir reaksiyon düzleminde bakmanın ötesine nasıl geçilebileceğini tartı­şıyor. Medyada temsil edilen şid­det ile toplumda politik ve ekono­mik nedenlerle ortaya çıkan şiddet arasındaki güçlü bağa işaret eder­ken, toplumsal şiddetin yol açtığı yıkımların önüne geçebilmek için şiddetsiz bir politika yapma tarzı­nın yaşama geçirilmesinin müm­kün olup olmadığını göstermeye çalışıyor.

Varlık’ta Bu Ay (Ekim 2017)

Yorum bırakın

Dosya: “İktidarın Şiddeti, Bedenin Direnişi” – Nilgün Tutal, Rahmi Öğdül, Korkmaz Alemdar, Gülsüm Depeli, Tezcan Durna

Edebiyat Gündemi: “Emin Özdemir: Göğüne Sığmayan Bulut” – Adnan Binyazar, Yusuf Çotuksöken, Feridun Andaç

Yazı: Ukdeyi Sıfırlamak ya da Temel Vicdani Yüklemlerin Sonu Üzerine (Hüseyin Köse) – Günler Geçer (Haydar Ergülen) – Jack London’ı Ölümsüzlüğe Doğuran Yukon (Taner Ay) – Ralp Ellison’ın “Görülmeyen Adam”ında Siyah Gencin Bireyselleşme Yolculuğu (E. Lâle Demirtürk) – Türk Modernleşmesi Odağında Afife’den Macide’ye Kadın Oyuncu (Duygu Kankaytsın) – Yeni Şiirler Arasında (küçük İskender)

Şiir: Abdülkadir Budak, Tarık Günersel, Adil İzci, Can Sinanoğlu, Hakan Orhan, Uğurc_

Öykü: Nalan Barbarosoğlu, Şafak Pala, Buğra Giritlioğlu

Desen: G. Öykü Doğan, Özlem Ünlü

Varlık Kitaplığı: Ölmeden İyi İnsanlar, Sanat İnsanlarından Güldüşün Anılar / Yunus Bekir Yurdakul  (Ahmet Günbaş) – Sevgili / İnci Aral (Hasan Akarsu) – Türkiye Hikâyelerini Anlatıyor / Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Açık Radyo (Yaprak Damla Yıldırım) – Uzun Sürmüş Bir Yaz / Nedim Gürsel (Zeynep Yalçın) – Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) – Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Günler Geçer, Yeni Şiirler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık dergisinin Eylül 2017 sayısının dosya konusu “AKP ve Kültürel İktidar”

Yorum bırakın

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir yandan AKP’nin “metal yorgunluğu” saptamasıyla politik alana dahil olmasını sağlayan stratejileri yeniden uygulamaya başlamanın önemine dikkat çekerken, diğer yandan ülkede radikal bir değişimi gerçekleştirmiş olmalarına rağmen hâlâ kültürel iktidarın ellerinde olmadığına vurgu yapmıştı. Erdoğan’ın bu iki vurgusu politik alanda hegemonyayı ele geçiren siyasal İslam’ın kültürel alanda aynı gücü niye ele geçiremediğini ve kültürel sermaye bakımından neden yoksul olduğunu sorgulayan ve tartışan yazıların yazılmasını beraberinde getirdi.

Varlık dergisinin bu sayısını AKP örgütlenmelerinde gerçekten bir metal yorgunluğu olup olmadığını, böylesi bir yorgunluk varsa neye işaret ettiğini ve AKP’nin simgesel üretim alanında egemen olma arzusunun ne demek olduğunu anlamaya ve açıklamaya ayırdık.

Dosyanın ilk yazısı Türkiye’nin kültürel “değişim” yoluna sokulmaya çalışıldığı son yılların tarihsel bir perspektiften bakınca ne anlama geldiği sorusuna yanıt arıyor. Korkmaz Alemdar “Kültür ya da Hars: Her Neyse!” ünlemli yazısında ekonomik gücü ele geçiren AKP’nin kültürel iktidar alanını egemenliği altına almak için yaptığı açıklamalar ve giriştiği uygulamaların AKP’nin ne tür bir iktidar kavrayışına sahip olduğunu açıkça gösterdiğini, ama bu anlayışı gerçekleştirecek aktörlerin söyleneni sorgulamadan yerine getirenlerden seçilmesinin hemen hepimize zarar verdiğini ileri sürüyor. Alemdar, AKP iktidarının kültür projeleriyle Kemalist kültür projelerini karşılaştırarak, Kemalizm’in toplumsal değişimleri gerçekleştirmek için öncelikle insana yatırım yapmış olduğunu anımsatıyor.

Alemdar’ın başlattığı bu tartışma izleyen yazıda devlet aygıtının kendisini var etmesinde simgesel şiddetin rolünün öneminin altını çiziyor. “Pro Patria Mori ve Obsequium” başlıklı yazısında Nilgün Tutal, Pierre Bourdieu’nün ‘devletin fiziki şiddet tekelini simgesel şiddet tekeli meşru kılar’ düşüncesine dayanarak önce AKP’deki “metal yorgunluğu” saptamasını, kültürel iktidar ‘yoksunluğu’ serzenişi bağlamında ele alıyor. AKP ve “sosyal/kültürel iktidar” arayışını, kültürün nasıl bir iktidar tarzına denk düştüğü, Erdoğan’ın ne demek istediği ve AKP’nin sahip olamadığı şeyin ne olduğu sorularıyla ele alan Murat Belge, Ahmet İnsel, Tanıl Bora, Yusuf Kaplan ve Hilmi Yavuz’un yazılarında öne sürdüğü argümanları hem serimliyor hem simgesel üretim bağlamında tartışıyor.

Bu tartışma Umut Bedir’in “AKP İktidarında Medeniyet Perspektifi ve Sivil Toplumun Rolü” başlıklı yazısında AKP’nin sivil toplumla ilişkisi bağlamında sürüyor. Bedir, AKP’nin kültür ve kimlik politikalarının ‘Sünni İslam’, ‘Türklük’ ve ‘Osmanlı mirası’ gibi öğelerle ‘medeniyet perspektifine’ nasıl dayandırıldığını ele alıyor. Söz konusu medeniyet perspektifinin inşasında ve bu perspektifle uyumlu öznelerin, kültürel sonuçların üretiminde sivil toplumun rolünün önemine değiniyor.

AKP ve kültürel iktidar arasındaki bağın sorgulanması, İslamcı muhafazakârlığın ‘alternatif’ kültürel içerikler üretme ve kültürel alanda kendisine yer açma gayesinin önemli ayaklarından biri olan sinema ve dizilerle medyatik ve popüler kanaat üretme alanına taşınıyor. AKP’nin dünya görüşünü İslami dogmalarla kitlesel bir izleyiciye ulaştıran dizi ve filmleri “Etik ve Estetik” başlıklı yazısında inceleyen Aydın Çam ‘milli’, ‘yerli’  ve ‘bu topraklara özgü’ gibi etiketlerle piyasaya sunulan popüler kültür ürünlerinin Türk sinema geleneği içindeki yerini tartışmaya açıyor.

Popüler kültür ürünlerinin ideolojik işlevlerinin çözümlenmesi, AKP yanlısı medya gruplarının 2013 yılından sonra çıkardığı Lacivert, Cins, Hacamat ve Misvak gibi karikatür dergilerinin incelenmesiyle genişliyor. Emre Tansu Keten “İslamcı Popüler Kültür ve Mizah Dergileri”ni ele aldığı yazısında, bu dergilerin AKP’nin Gezi sürecinde etkili olduğunu gördüğü Ot, Leman ve Penguen gibi dergilere alternatif bir anlayış üretmek için çıkarıldığını söylüyor ve üstlendikleri misyonu betimliyor.

Son günlerde yaşadığımız, insan hakları savunucularından akademisyenlere ve gazetecilere yönelik şiddetin her an konuya olgusal bir yenilik katması nedeniyle zihnimizin dağıldığı bir döneme denk düşen bu dosyada, dilimiz döndüğünce ekonomik, eğitimsel, kültürel, toplumsal ve simgesel iktidar alanlarının geçirmekte olduğu dönüşüme yakından bakmaya çalıştık. Dileriz, bu konuya küçük de olsa bir katkımız olur.

Nilgün Tutal

Varlık’ta Bu Ay (Eylül 2017)

Yorum bırakın

 

Dosya: “AKP ve Kültürel İktidar” – Nilgün Tutal, Korkmaz Alemdar, Umur Bedir, Aydın Çam, Emre Tansu Keten

Edebiyat Gündemi: “Çağdaşımız Türkân Yeşilyurt” – Emel Kaya, Aydanur Saraç

Yazı: Monarşizm Yanlısı Bir Reformcu: Puşkin (Taner Ay) – Sevim Burak: O, Anlaşılması Güç Seslerin Sahibi (Hanife Altun) –  “Sevenlerin Kavmine İniyor Gözlerim” (Feridun Andaç) – Sanatta Değişen Eğilimler: Yüksel Arslan ve Adnan Özyalçıner (İnci Aydın) – Sol Melankoli Kime Ne Söyler? (Halûk Sunat) – Yıllardır Ölemeyen Şiir ya da Yaşayan Ölü (Mehmet Can Doğan) – Sabri Soran: “Dolaştım Sokaklarda, Aç ve Cebi Boş” (Murat Batmankaya) –  “Ben Ali Özgür Özkarcı Beni Sevmeseniz de Olur” (Şerif Mehmet Uğurlu) – Yeni Şiirler Arasında (küçük İskender) – Yeni Öyküler Arasında (Nalan Barbarosoğlu)

Şiir: Metin Cengiz, Haydar Ergülen, Alper Çeker, Necip Yıldız, Nilgün Emre, Fırat Polat, Ahmet Akın

Öykü: Ali Turgay Karayel, Bünyamin Şakar, Aslı Tirali

Desen: G. Öykü Doğan

Varlık Kitaplığı: Baharat Ülkesinin Hazin Tarihi / Erendiz Atasü (Feride Sabuncuoğlu) – Ve Yokmuş / Handan Gökçek (Hülya Soyşekerci) – Herkes Kırılır / Melike İnci (Başak Baysallı) – Beyaz Zambaklar Ülkesinde / Grigory Petrov (Yaşar Öztürk) – Venüslü Kadınların Serüvenleri / Sevgi Soysal (Büşra Bakan) – Tansu Bele ile Söyleşi (Hande Sonsöz) – Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) – Küresel Haberler (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Geçmiş Zaman Tesellileri, Yeni Şiirler/Öyküler Arasında, Şiir Günlüğü, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: