Kent Kitabı “Kentsel Dönüşüm”, “Kentlerin Hatırladıkları”, “Kentlerin Tekinsizleri” ve “Kentlerdeki Alternatif Sesler” olmak üzere dört bölümden oluşuyor; toplumsal belleğimizin, çok-kültürlü yapımızın aldığı darbeleri sorguluyor, olumsuz gelişmelerin karşısında gelişen sokak sanatını ve direniş noktalarını ele alıyor; geniş bulvarlardan ötekileştirilen mahallelere doğru korkmadan ilerliyor.

Yorum bırakın

Sunuş / Nilgün Tutal

Jean François Pérouse / Öteki İstanbul’un Küçük Simgelerinden Birinin Küçük Bir Anlatımı: Ayazma Mahallesi’nin Acı Var/Yok Olma Süreci (1980-2018)

Sevinç Doğan / Kentsel Dönüşümün Yerel Aktörleri

Yeşim Ceren Çapraz / Kahve Değil Zanaat: İstanbul’da Üçüncü Dalga Kahveciler

Korkmaz Alemdar / Ankara’da Bir Kentsel Dönüşüm Öyküsü ve Mimarı!

İncilay Cangöz/ Dönüşen Kent Eskişehir’de Yeni Yaşam Pratikleri

Çiğdem Aksu Çam / Pamuk İpliğine Bağlı Hayatlar

Ahmet Özer / Demografik Kentleşme: Van Örneği

Ali Ergur / Kokular, Anılar, İmgeler: Yitik Bir Sanayi İstanbul’u Çağrışımı

Ceren Acun / Kent Belleğinin Soyut Mekân Kurgularında Dönüşümü

Nilgün Tutal / Boşluğun Gücü

Pelin Aytemiz / “Benden Sonra Bu Resim Faruğunn” Samanpazarı Antikacıları ve Kentin Hafıza Mektupları

Aydın Çam / Bir Yaz Gecesi Rüyasında Yitip Giden Zaman, Mekân ve İnsan

Fabio Salomoni / Sivas’ta Kentsel Düzenleme, Kent Hafızası ve Zor Geçmişler

Şükrü Aslan / Modernizm, Ulus ve Etnisite Bağlamında Kent ve Hemşehrilik

Hakan Yücel / Başkasına Konut İçin Yuvadan Olmak: Derbent Gecekondu Mahalleleri Örneği

Kütay Kayapınar / Medyada Ötekileştirilen Hacıhüsrev Mahallesi

Pelin Aytemiz / Türkiye’nin Yas Tutan Mezar Taşlarından Yası Tutulası Kentlere

Berfin Atlı / “Hüviyet-i Meçhul”: İstanbul’da Bir Kimsesizler Mezarlığı

İncilay Cangöz / Kadınsız Kentler

Nilgün Tutal /Spinoza: Amour Intellectualis ve Amour Dei Intellectualis

Ceren Acun / İstanbul’un Milli ve Muhafazakâr Yeni Musiki Kimliği

Nilgün Tutal – Ege Ülgen / İstanbul’da Klasik Müzik

Nilgün Tutal – Ege Ülgen / Siya Siya Direniş

Kaan Işık – Berkay Şatır / Sokaktaki Alternatif Sanat

Ayşenur Ölmezses / Kadıköy Sokaklarında İskender Giray Heykelleri

Korkmaz Alemdar / Vals, Tango Derken…

Zeynep Işıl Işık Dursun / Çankaya, Ankara’nın Sokak Müziği Üzerine

Kâzım Tolga Gürel / Müzikle Teğet Geçebilme Hazzı

Mehmet Özkan Yıldırım / Bir Sahicilik Arayışı ya da Kentten Kaçış

Kültürün, sanatın, ticaretin, aylaklığın, hem iktidarın hem de direnişin mekânı kent; tarihsel dönüşümlerin merkezi. Kent hayatındaki her türlü değişim, etkisini doğrudan kimliklerimiz üzerinde gösteriyor. Kentle biçimleniyor, değiştikçe de kentleri dönüştürüyoruz. Dayatılan kentsel dönüşümler ise kimliklerimizi oradan oraya savuruyor.

Kent Kitabı “Kentsel Dönüşüm”, “Kentlerin Hatırladıkları”, “Kentlerin Tekinsizleri” ve “Kentlerdeki Alternatif Sesler” olmak üzere dört bölümden oluşuyor; toplumsal belleğimizin, çok-kültürlü yapımızın aldığı darbeleri sorguluyor, olumsuz gelişmelerin karşısında gelişen sokak sanatını ve direniş noktalarını ele alıyor; geniş bulvarlardan ötekileştirilen mahallelere doğru korkmadan ilerliyor; yeni yaşam pratiklerinin, soyut mekân kurgularının, semtten semte değişen kokuların, seslerin, imgelerin izini sürüyor. Alanında saygın akademisyenlerin, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin bu kitap için kaleme aldığı yazılar akademik perspektifle sınırlı kalmıyor, kişisel anıları / deneyimleri, mülakatlara dayalı verileri, sanatçılarla söyleşileri de içeriyor. Bugün kim olduğumuza kentle birlikte bakmak, kentteki her türden değişimi irdeleyerek kendi serüvenini belirlemek isteyenler için eşsiz bir yolculuk sunuyor

Reklamlar

Yusuf Alper son şiir kitabı “Bir İnsan Sesi Duymak” üzerine Kemal Yavuzer’in sorularını yanıtlıyor. Varlık dergisinin Nisan 2019 sayısında.

Yorum bırakın

Bendeki geçmiş ilgisi nostaljik bir ilgi değildir. Bu ülkede yaşayan bir bireyin hangi toplum, geçmiş üzerinde durduğunu bilerek yaşaması, geçmişle gelecek arasında bağ kurması hayatın olmazsa olmazıdır. Yoksa ipsiz sapsız boşlukta, aidiyet duygusu olmayan bir birey olur ki o durum da sağlıksızdır.

Milan Kundera 90 Yaşında! Varlık dergisinin Nisan 2019 sayısında Mustafa Günay “Filozof Romancı”nın eserlerini değerlendiriyor.

Yorum bırakın

Kundera, romanın, yukarıda değinilen indirgeme sürecini yoğunlaştıran kitle iletişim araçlarının eline geçtiğini belirtir (Kundera 1987: 26). Çağın eğilimiyle romanın eğilimi arasında karşıtlık bulunduğunu vurgulayan Kundera, söz konusu karşıtlığın aşılabilmesi ve romanın sürekliliği konusunda belirli bir çözümün ve cevabın olmadığını söylemekle birlikte, romanın yaşayabilmesinin bir karşı çıkışa ve başkaldırıya bağlı olduğuna işaret eder.

Varlık dergisinin Nisan 2019 sayısının dosya konusu: “Ritmin Poetikası: Devrim Erbil”

Yorum bırakın

”İSTANBUL, Kırmızı ve Kuşlar” , 125×200 cm ,t.ü.y.b. Devrim Erbil

Nisan sayımızın dosya konusu, “Ritmin Poetikası: Devrim Erbil”. Sadece resmiyle değil, öğretmen olarak yeni nesillere aşıladığı sanat tutkusuyla da, Cumhuriyet tarihinin önemli bölümünde sanatla ilgili pek çok alanda (sunumunda, örgütlenmesinde…) verdiği emekle de değerlendirilmesi gereken bir usta var karşımızda. Dosyamıza katkıda bulunan yazarlar görevlerini hakkıyla yerine getiriyorlar; ayrıca Erbil kendisiyle yapılan söyleşide edebiyata komşu ilerleyen resim serüvenini her zamanki samimi üslubuyla anlatıyor.

Varlık’ta Bu Ay (Nisan 2019)

Yorum bırakın

 

Dosya: “Ritmin Poetikası: Devrim Erbil”  − Burcu Pelvanoğlu, Mehmet Ergüven, Yalın Alpay

Yazı: İlhan Berk’in Kitaplarına Girmeyen İki Şiir: “Çağırış” ve “İhtirasların Ölümü” (Kaya Tanış) − 1920’li ve 1930’lu Yıllarda Bir Edebiyat Çevresi Olarak Edremit (İbrahim Oluklu) − Milan Kundera 90 Yaşında: Filozof Bir Romancı (Mustafa Günay) − Küreselleşme: Sınıflı Toplumdan Aptal Topluma (Tuğrul Tanyol) − Varoluşun Zarfları: “Bulantı”dan “Bunaltı”ya (Hande Balkız) − Geyikler, Şarkılar ve Kültürel Bellek: Nursel Duruel ve Murathan Mungan’dan Orpheusvari İki Direniş Öyküsü (Semiramis Yağcıoğlu) − Güncel Sanat: Rahmi Aksungur ile Söyleşi (Rumeysa Kiger) − Sait ile Sabahattin (Haydar Ergülen) − Toplumun Güzellik Tanımının İçinde Sıkışmış Engelli Kadın (Rahime Sarıçelik) − Köy Enstitüleri’ne Yolu Düşenler (Sercan Ünsal) − Yeni Şiirler Arasında (Şeref Bilsel) − Yeni Öyküler Arasında (Jale Sancak)

Şiir: Hüseyin Yurttaş, Tahir Abacı, Ergun Tavlan, Ali Taş, Hafize Şener Bilgiç, Önder Çolakoğlu, Çağla Özkur, İsmail Çekirge, Taha Eraslan

Öykü: Erendiz Atasü, Elif Erdoğan, Hakan Sarıpolat, Münire Çalışkan Tuğ, Burak Çavuş

Desen: Melike Kılıç

Varlık Kitaplığı: Elif Sofya ile “Hayhuy” Üzerine Söyleşi (Petek Sinem Dulun) − “İstanbul’a” – Ömer Erdem (Şeref Bilsel) − Şiirsel Taş ile Çocuk Kitapları Üzerine Söyleşi (Neslihan Gürel) − Yusuf Alper ile “Bir İnsan Sesi Duymak” Üzerine Söyleşi (Kemal Yavuzer) – “Mühür” – Gökçer Tahincioğlu (Giray Kemer) – “Tatlı Çikolata” – Merih Günay (Zerrin Oktay) − Şiir Günlüğü (Gültekin Emre) – Küresel Haberler: Claudia Kaiser ile Dünyada Yayıncılık Üzerine Söyleşi (Zeynep Şen)

Varlık bu ay da Güncel Sanat, Eksen, Yeni Şiirler / Öyküler Arasında, Şiirlerle Latin Amerika, Küresel Haberler köşeleri ve son çıkan kitapların tanıtıldığı Varlık Kitaplığı bölümüyle okurlarıyla buluşuyor.

Varlık dergisinin Mart 2019 sayısının öykücüleri: Remzi Karabulut, Gülçin Akçay, Cuma Duymaz, Gamze Erkmen, Zeynep Delav

Yorum bırakın

Varlık dergisinin Mart 2019 sayısının şairleri: Sina Akyol, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Haydar Ergülen, Serdar Koçak, Altay Öktem, Bâki Ayhan T., Yaprak Damla Yıldırım, Zeliha Cenkci, Neval Savak, Selim Savaş Karakaş, Erden Kahveci, Kerem Ayduran, Berke Kaya.

Yorum bırakın

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: