Bestelenen şiirleriyle tanınan İbrahim Karaca “Memleket ve Gül” adlı kitabını anlatıyor. Soner Sert’in yaptığı söyleşi Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında.

Yorum bırakın

 

İbrahim Karaca

Bestelenen ilk şiirim (“Karadeniz”) Grup Yorum imzasını taşır. Müzisyen dostlarımla olan ilişkim, bir imeceye katılma ilişkisidir. Bazı şiirlerim farklı müzisyenlerce ikinci kez bestelendi. Şarkı olarak albümlerde yer alan şiirim yüze yaklaşmıştır. Burada uzun uzadıya saymam gereksiz… Ama Mehmet Gümüş tarafından bestelenen ve çok sevilen “Buğday Tanesi” ile Grup Yorum tarafından bestelenip yüz binlerin katıldığı konserlerde hep bir ağızdan okunan “Uğurlama” şarkısını anmadan geçmek olmaz. Muhteşem bir duygudur elbette ki. Toplasan 500 aile arasında paylaşılmış şu dünyada önceliğimiz yüksek binalar, lüks otomobiller, hanlar hamamlar değil, alınteri ve yaşam alanları çalınmayan insanlardır.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

Şengül Can ikinci öykü kitabı “Devamsız” üzerine Özlem Şan’ın sorularını yanıtlıyor. Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında.

Yorum bırakın

Şengül Can

Zaman zaman öyle şeyler oluyor ki filmlerde, kitaplarda olur diyoruz. Gerçeği aklım almadığında evet bu absürt bir öykü diyorum. Gerçeğe ve kurmacaya bakışım sürekli değişiyor. Çünkü ikisi birbiriyle ilişkili ve iç içe. Bir yandan kurgu gerçeği zorluyor, gerçeğin yerine geçiyor. Ki böyle durumları da hiç yadırgamıyoruz.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

enderemiroğlu, Varlık’ın Ocak 2021 sayısında Emel İrtem’in son şiir kitabı “Hu!”yu değerlendiriyor.

Yorum bırakın

Emel İrtem

Emel İrtem işte 90’larda böyle bir ortamda farklı seslere açık, geniş yelpazeli bir şiir kurmaya çabaladı. Kendini yüceltmeden, sessiz ve derinden. Damıtılmış kelimelerle; yer yer kelime, ses oyunlarıyla dinamikleştirilmiş, ironik, mizahi denilebilecek bir dille. Kara mizah demeli hatta. Atonal bir de. Ses kurmaya çabalayan ama ısrar etmeyen; geldiği haliyle, olduğu haliyle bırakan.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Jale Sancak, Varlık dergisinde yeni imzalardan gelen öyküleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Şeref Bilsel, Varlık dergisinde yeni imzalardan gelen şiirleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

Yorum bırakın

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Fatma Berber, Selçuk Orhan’ın “40 Hadis” Romanı üzerine yazdı: “Hayalet Erkler, Hayalî Evler”. Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında.

Yorum bırakın

Selçuk Orhan (Foto: Mehmet Erte)

40 Hadis, peygamberin geleceğini düşünerek açık kapılardan geçmeye cesaret edemeyen insanlar başta olmak üzere kimseyi ötekileştirmiyor, karşıdan bakıyor, onlarla yan yana yürüyor ya da karakterlerini kapı deliğinden gözetliyor. Ne arzunun tam dibine batırıp fantazya yaratıyor ne de arzusuz bırakıyor karakterlerini. Arzunun dolayımlarında, çeperlerinde dolaştırıyor. Karakterlerin kendi inançları ile baş başa kalma arzusu ve onlara dayatılan resmî bir program olan İslam arasında sıkışan ruhların fısıltılarını duyuruyor. Bu hınç, aslında diğer hayata adım atamadan eşikte kalma hali. Karakterleri huzursuz bir ruha dönüştürüyor. Yani kapı deliğinden gözetilip ama o hazza tam teslim olmadan… İnsanlar inanç dünyalarını belki de kendileri kurgulamak istiyor, çünkü inanmak, onu yorumlamak da bir nevi yaratıcı eylem…

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

“Şeref Bilsel Şiirinde Bir İrade Yitimi Olarak Aşk” başlıklı yazılarıyla Hakan Değirmenci ve A. Samet Atılgan, Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında.

Yorum bırakın

Şeref Bilsel (Foto: Cüneyt Çelik)

Şeref Bilsel’in şiir evreninde aşk ve ıstırap âşığı içine hapsettiği kadar onu yeni arayışlara da itmektedir. Ancak bu arayış, “edilgen yapının” etkisiyle bir “irade yitimi”ne sebebiyet verir. Yine bu arayış, varoluşsal ve psikolojik devinimler içerisinde Schopenhauer’un kavramsallaştırmasıyla irade olarak “yönsüz” bir rotaya doğru hareket eder. Böyle bir durumda âşık, pek tabii olarak ne yapacağını, nereye varacağını şaşırmakta, adeta bir esriklik haliyle dolaşmaktadır.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Ali Cabbar sanat anlayışını, eserlerini ve çağdaş sanat üzerine düşüncelerini Hıdır Eligüzel’e anlatıyor. Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında.

Yorum bırakın

Ali Cabbar’ın yeni yayınladığı “System Error” sanatçı kitabı ile portresi. Foto: Ali Cabbar

“İlk Türk Filmi Sırplarla Savaş Esnasında Hamidiye Krüvazörü’nde mi Çevrildi?” Varlık dergisinin Ocak 2021 sayısında Burak Süme sinema tarihimizin bilinmeyen sayfalarına ulaşıyor.

Yorum bırakın

25 Eylül 1913 yılında suya indirilen Hamidiye Kruvazörü

Hatıra defterinde Shëngjin bombardımanına değinen Tunççapa’nın Cumhuriyet gazetesinin 11 Mart 1959 tarihli 69. sayısında “Acı Gerçekler” başlığı altında şu notuna rastlarız: “2 Haziran 1329 (1913) Cuma – Bu gece sinemada Hamidiye’nin Şira Şing’in bombardımanına ait şeritler seyrettim, o günlerin heyecanını tekrar yaşadım.”

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

Yalın Alpay ressamlar üzerine yazdığı denemelerini Varlık’ta yayımlamayı sürdürüyor; “Civan Aydın’da Derinliğin Yüz(ey)e İzdüşümü”, Ocak 2021 sayımızda.

Yorum bırakın

Civan Aydın

Yüzün kompozisyonundaki mikro bir değişim dahi yüz ifadesinin ürettiği anlamı, ruhsal duruma ilişkin verdiği bilgiyi dramatik şekilde farklılaştırır. Civan Aydın, iç dünyayı ihbar eden yüz ifadeleri üzerinde çalışır. Ve bu ifadelerin yüz kasları tarafından biçimlendirilmesine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda ışığın etkisine de yüksek bir önem atfeder. Dış atmosferle içe dair izleri belirginleştirmeye soyunur. Böylece hem ruha ilişkin bilgiyi sızdıran mikro ifadeleri oluşturan çizgileri abartır ve derinleştirir, hem de kullandığı ışık aracılığıyla bu ifadeler deki kontrastları artırıp belirginleştirir.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

Older Entries Newer Entries

%d blogcu bunu beğendi: