Hegel’i diyalektik, fenomenoloji, yalıtılmışlık ve köle-efendi diyalektiği bağlamında inceleyen Gadamer, hermeneutik çerçevesinde düşünürün söylemini yorumluyor. Başka bir deyişle antik-modern geriliminin zirve noktası olan düşünürün öz-bilinç diyalektiği, mantık, tersyüz edilmiş dünya ve sağ-sol Hegelcilik gibi temel noktaları irdeliyor Hegel’in Diyalektiği’nde.

 

*

Abonelerimize tüm yeni sayılarımızı kargoyla gönderiyor, Varlık dergisinin https://arsiv.varlik.com.tr/ adresindeki 87 yıllık dijital arşivine erişim imkânı sunuyoruz. Arşivimizden güncel sayımızı da okuyabiliyorsunuz.

 

Abonelik için: https://www.varlikonline.com/kitaplar/71/varlik-dergisi-abonelik

 

Küresel Haberler… Zeynep Şen 109

Reklam